Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Brouwer Systeem PlafondsRETO


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Lezing Raven en uilen, mysterieus en bijzonder

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 06-03-2023

Lezing Raven en uilen, mysterieus en bijzonder

Lezing in Museum Soest op 15 maart 2023, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur),  met het thema:

‘Raven en uilen, mysterieus en bijzonder’

In museum Soest is een prachtige tentoonstelling met deze titel. Schilderijen van Guus Kruis en een expositie ingericht door de Ravenwerkgroep Nederland en Uilenwerkgroep Soest geven een mooie beeld van en informatie over deze mysterieuze en bijzondere vogelsoorten.

Om u verder te informeren en vragen te beantwoorden wordt op woensdag 15 maart in museum Soest een lezing gehouden. Hans de Vos Burchart zal ingaan op de raaf als soort, cultuurhistorische aspecten, de verspreiding en ontwikkeling in Nederland van deze bijzondere soort en de activiteiten van de Ravenwerkgroep Nederland. Hans de Vos Burchart is een (medisch) bioloog met als passie ‘vogels’. Hij is de mede-oprichter en voorzitter van de Ravenwerkgroep Nederland.

Coen Streefland en Len de Goede – van de Burg, vrijwilligers van de uilenwerkgroep Soest (onderdeel van IVN Eemland), verzorgen op dezelfde avond aansluitend een lezing over de 4 uilen die in de omgeving van Soest te zien en horen zijn.

De kerkuil, steenuil, bosuil en ransuil zullen worden besproken, ondersteund met een dia voorstelling. In deze voorstelling kunt u duidelijk de verschillen van de uilen zien. Ook wordt ingegaan op de eigenschappen, levenswijzen en huisvesting van deze ‘s nachts actieve vogels. De activiteiten van de Uilenwerkgroep Soest komen aan bod.

Door het beeldmateriaal zijn  deze lezingen geschikt voor jong en oud.

De 1e lezing start om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.  De duur zal ongeveer 2 uur zijn inclusief een korte pauze tussen beide presentaties.

De entree voor deze avond is € 5,00 pp (inclusief koffie of thee).

In de koffie/thee pauze kunnen de exposities bewonderd worden.

Voor de lezingen dient u zich aan te melden voor 12 maart bij Cees Vos per mail. E mail adres cees.vos@oudsoest.nl. Maximaal 35 personen en vol=vol. Bij meer aanmeldingen wordt er gekeken of er een 2e avond georganiseerd kan worden.

Foto van de steenuil is van  Peter v.d,. Wijst

Foto van Hans de Vos Burchart is van hem zelf.