Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Haringparty Soest BaarnEtech Soest


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Deelname RABO ClubSupport

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 12-10-2022

Deelname RABO ClubSupport

AANVULLENDE INFORMATIE. 

Wij als bestuur en vrijwilligers kunnen u melden dat we van de RABO bank een bedrag ad € 672,76 hebben ontvangen. Degenen die op ons gestemd hebben willen wij hier harteklijk voor bedanken.

Bestuur en vrijwilligers Stichting Oud Soest (mueum Soest).

Cees Vos

STEMMEN kan vanaf NU. U ondersteunt museum Soest hier geweldig mee. 

Van maandag 5 tot en met zonag 26 september is het weer mogelijk voor de leden van de Rabobank om een stem uit te brengen op een vereniging/club die is aangesloten bij de Rabobank. Ook in 2022 is museum Soest weer een van de clubs waarop gestemd kan worden. Elke op het museum uitgebrachte stem levert een financiële bijdrage op uit het door de Rabobank ter beschikking gestelde budget. Hoe meer stemmen, hoe meer de bijdrage uit dit fonds is.

Als project voor deze RaboSupport actie heeft het museum de aanschaf c.q. uitbrediing van audio visuele middelen aangevraagd. 

Bestuur en vrijwilligers hopen op een brede steun uit de samenleving t.b.v. museum Soest

Alvast hartelijk dank voor uw stem.

Bestuur en vrijwilligers museum Soest.