Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

't VaarderhoogtEtech Soest


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 26-11-2021

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht

Uitreiking Ontdekkaarten en Informatieboekjes en ondertekening Partnerverklaring door gemeenten Soest en Baarn.

Wethouder Aukje Treep (Soest), wethouder Erwin Jansma (Baarn), heemraad Frans ter Maten (waterschap Vallei en Veluwe) en voorzitter Stichting Vrienden Soester Eng Kees Waagmeester namen donderdagmiddag 25 november in Museum Soest de eerste exemplaren van de Ontdekkaarten en Informatieboekjes over Soest en Baarn in ontvangst van Marc Hofstra (voorzitter stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht). De wethouders tekenden aansluitend namens hun gemeenten de Partnerverklaring van het Geopark, waarmee zij kenbaar maakten achter de doelstelling van het Geopark te staan en dat waar mogelijk te steunen.

Het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht is een burgerinitiatief dat streeft naar de Unesco-kwalificatie Geopark voor de hele Heuvelrug en de laaggelegen natte gebieden aan weerszijden: Vechtstreek, Kromme Rijnstreek en Eemland. De kwalificatie Geopark kan aan een gebied worden toegekend als dat bijzonder genoeg wordt bevonden voor wat betreft de ontstaansgeschiedenis, de aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden en in dit geval ook de rol van het water en hoe de mens daarmee omgaat. Het Geopark vertelt en verspreidt het verhaal over het ontstaan, de ondergrond, de natuur en de cultuurhistorie en de verbanden daartussen en verbindt het verleden met de toekomst.

Soest en Baarn liggen op en aan de oostkant van de stuwwal, grenzend aan een van de weinige rivieren die van bron tot monding op Nederlands gebied liggen: de Eem. De stuwwal werd zo’n 150.000 jaar geleden opgestuwd door het ijs uit Scandinavië. Met name de afwisseling tussen “hoog en droog” en “laag en nat” maakt het landschap hier zo afwisselend en bijzonder. Voor het gebied zijn 3 zogenaamde geosites geïdentificeerd en uitgebreid beschreven: de Lange en Korte Duinen, door de provincie benoemd als Aardkundig Monument, de Soester Eng en het gebied Pluismeer/Stulp/Hoge Erf. Maar er is nog zo veel meer bijzonders te zien, zoals bijvoorbeeld de Laagte van Pijnenburg met daardoorheen de Praamgracht, een deel van het Eemland, het Soesterveen, paleis Soestdijk, kasteel Groeneveld en Park Vliegbasis Soesterberg. En vermeldenswaard is zeker ook de archeologische opgraving uit de midden steentijd, aan de Staringlaan, nu te zien in Museum Soest.    

De vrijwilligers van het Geopark maken per deelgebied Ontdekkaarten en Informatieboekjes met concrete informatie over het gebied, inclusief routes met behulp waarvan je de bezienswaardigheden ook buiten zelf kunt zien. Voor dit 7e deelgebied van het Geopark werd informatiemateriaal vervaardigd over het gebied van de gemeenten Soest en Baarn

Het project kon mede worden gerealiseerd dankzij financiële bijdragen van gemeente Soest, het waterschap Vallei en Veluwe, de Stichting Vrienden Soester Eng, het Prins Bernard Cultuurfonds en het K.F. Hein Fonds. De materialen zijn beschikbaar bij Museum Soest en diverse TOP’s (Toeristische Overstappunten). En digitaal op de website  www.geoparkhgv.nl.