Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Brandweer SoestRoyal Taste Company


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Uitbreiding expositie WO II

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 14-10-2020

Uitbreiding expositie WO II

Uitbreiding expositie WO II in museum Soest.

‘Levenslicht’

Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit de gemeente Soest, is van 23 januari tot en met 2 februari  het tijdelijke Holocaustmonument ‘Levenslicht’ te zien geweest bij de Kunststichting Hazart.  De organisatie lag in handen van de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg in nauwe samenwerking met de Kunststichting Hazart. Het monument in onze gemeente maakte deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnamen.  De stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg organiseerde op 26 januari 2020 een indrukwekkende holocaustherdenking bij het tijdelijke monument.

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - stond het kunstwerk symbool voor de impact van de Holo­caust. De stenen waren verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden, hun leven leefden; soms al generaties lang. Ook uit Soest zijn zij tijdens de Tweede Wereldoorlog weggerukt en vermoord.

Na de eerder genoemde periode werd er naar een plek gezocht waar de steentjes ondergebracht konden gaan worden. Gezien het feit dat museum Soest een permanente expositie heeft over de 2e Wereldoorlog was de keus gauw gemaakt. De steentjes gingen naar museum Soest waar een ruimte werd vrijgemaakt om de steentjes – meer dan 500 - een mooie en blijvende plek te geven. De steentjes worden aangelicht door een z.g. black light bundel.

Zie ook www.4-5-mei.nl. klik hier.

Scoutinggroep ‘De Fakkeldraagsters’ uit Soest

Voor 4 mei werden onder leiding van de scouting groep ‘De fakkeldraagsters’ door scouts van de verschillende in Soest gevestigde scoutingverenigingen steentjes beschilderd. Deze steentjes hebben een aantal weken gelegen bij het oorlogsmonument te Soest.  Door de coronamaatregelen kon geen uitgebreide herdenking met o.a. de scouts zoals we gewend zijn in Soest georganiseerd worden. Deze steentjes symboliseerde o.a. toch hun aanwezigheid. Ook deze steentjes liggen nu in de speciale ruimte in museum Soest.

Tijdens de openingstijden van het museum zijn deze steentjes samen met de aangelichte steentjes van het lichtmonument te zien en kan er in een gastenboek een berichtje worden achtergelaten ter nagedachtenis aan de holocaustslachtoffers.

Zoals in de Soester Courant pas was te lezen is mevrouw Heleen Joosse uit Soest bezig met de namen te achterhalen van omgebrachte Joodse- Roma en Sinti slachtoffers. In overleg met mevrouw Joosse en de stichting comité 4 en 5 mei Soest Soesterberg zijn van 33 slachtoffers de namen van de door haar opgespoorde slachtoffers te lezen bij het monumentje in het museum.

Museum Soest en de stichting  comité 4 en 5 mei Soest – Soesterberg zullen jaarlijks tijdens de nationale holocaustherdenking op de laatste zondag in de maand januari (31 januari 2021) een kleine ceremonie organiseren in museum Soest ter nagedachtenis aan de holocaust slachtoffers. Nadere berichtgeving hierover volgt.

Stichting Legerplaats Soesterberg 1939 – 1945.

Inmiddels zijn de vitrines bij de expositie WO II door de Stichting Legerplaats Soesterberg 1939 – 1945 opnieuw ingericht. Het huidige thema ‘Sporen uit de oorlog’ is in meerdere vitrines aangepast.

Op verschillende manieren herbergt museum Soest herinneringen aan WO II in onze gemeente Soest.