Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Studio R en MRecord


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Erfgoedregsiter gemeente Soest

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 05-04-2020

Erfgoedregsiter gemeente Soest

Monumenten in Soest

De gemeente Soest kent per 1 april 2020 42 Rijksmonumenten en 89 Gemeentelijke Monumenten.

Gemeentelijke monumenten
Op de site van de gemeente Soest treft u een erfgoedregister aan waarin de 89 gemeentelijke moumenten zijn opgenomen. Per object is een foto en een korte omschrijving opgenomen., Daarnaast is er een erfgoedkaart beschikbaar waar alle gemeentelijke monumenten zijn aangegeven.

Rijksmonumenten
Voor een overzicht naar de in de gemeente Soest aanwezige rijksmonumenten wordt verwezen naar de site rijksmonumenten.nl. Dit overzicht lijkt niet helemaal actueel, maar geeft toch al een uitgebreid overzicht.

Op de pagina 'Monumenten in Soest en Soesterberg' op deze site treft u een link aan die u brengt naar zowel de gemeentelijke als de rijksmonumenten.