Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Brouwer Systeem PlafondsDap Signs


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Antoon van den Dijssel zaal

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 21-12-2007

Op vrijdag 21 december 2007 te 15.00 uur werden door de heer W. de Kam een groot aantal aanwezigen in de ontvangstruimte van het museum Oud Soest welkom geheten. In het bijzonder werden door hem welkom geheten burgemeester Noordergraaf en de wethouders Middelkoop en Krijger, mevrouw Van den Dijssel van Asch die werd vergezeld door een aantal familieleden, de heer en mevrouw T. Bakker uit Soest die eveneens vergezeld werden door een aantal familieleden, mevrouw Isings uit Soest en de heer Hörst uit Ermelo. In zijn openingswoord memoreerde Wim de Kam dat deze middag in het teken stond van de opening van de Antoon van den Dijsselzaal met daarnaast nog enkele vernieuwingen/wijzigingen die in het museum hebben plaatsgevonden zoals de herinrichting/verplaatsing van de Isingskamer en de inrichting van o.a een nieuwe slaapkamer. In het bijzonder bedankte hij de directie van de firma Van den Dijssel voor de nog steeds voortdurende ondersteuning aan het museum. Alweer 2 1/2 jaar geleden is de heer Antoon van den Dijssel overleden. Wim de Kam wilde zeker geen uitgebreide lofrede over Antoon gaan uitspreken maar merkte nog wel op dat praktisch elke dag de naam van Antoon, binnen het museum, wel viel. Via Antoon zijn ontelbare aantallen schenkingen het museum binnengekomen. Immers zijn devies was alles aannemen en nooit iets weggooien, het komt altijd wel van pas. Inmiddels draait er binnen het museum ook een DVD van Antoon. Via deze DVD legt hij uit hoe een wagenwiel gemaakt wordt. De DVD wordt nog bewerkt want u weet allen dat Antoon niet kort van stof was zo merkte Wim de Kam op. Wim de Kam sloot zijn toespraak af met de woorden dat in de geest van de heer Antoon van den Dijssel het erfgoed behouden zal blijven.

De veranderingen/vernieuwingen op een rij.

De wagenmakerij:
De wagenmakerij en de ruimte waarin oud agrarisch gereedschap wordt geëxposeerd is opnieuw ingericht en is er als versiering een nok van een boerderij aangebracht. Ook is men druk doende geweest om praktisch alle tentoongestelde materialen te voorzien van een naamsaanduiding. De wagenmakerij heeft de naam gekregen " De Antoon van den Dijssel zaal". Na het welkomstwoord in de ontvangstkamer werd mevrouw Van den Dijssel- Van Asch met haar familieleden uitgenodigd om mee naar boven te gaan om het nieuwe naambord van de wagenmakerij te onthullen. Zij gaf hier graag gehoor aan.

Nieuwe Isingskamer:
Naast de Antoon van den Dijsselzaal is een nieuwe Isingskamer ingericht. Inmiddels is in de nieuwe Isingskamer ook weer een nieuwe expositie ingericht. Deze expositie wordt iedere zes maanden door de heer Hörst uit Ermelo, die een zeer groot deel van de werken van de heer Isings in zijn bezit heeft, vernieuwd. Zowel de heer Hörst als de dochter van de heer Isings die in Soest woont waren deze middag aanwezig om de nieuwe Isingskamer te bewonderen. Het kon zeker hun goedkeuring wegdragen.

Nieuwe slaapkamer:
De ruimte waar voorheen de Isingskamer was ondergebracht (grenzend aan de stijlkamer) is nu ingericht als slaapkamer. Het museum heeft namelijk een bijzonder slaap ameublement in bruikleen gekregen. Dit slaapmeublement werd geëxposeerd op de wereldtentoonstelling in 1910 die in Brussel (Exposition Universelle De Bruxelles 1910) werd gehouden. De ontwerper en maker was meubelmaker Gerbenzon uit Leeuwarden. Het slaapkamer ameublement is in het verre verleden aangekocht door Fredericus Johannes Bakker en later in het bezit gekomen van zijn nazaten (gezamenlijke broers en zusters die eigenaar zijn van het bed) die dit bijzondere ameublement in bruikleen hebben verstrekt aan museum Oud Soest. De eerder genoemde meubelmaker won op de tentoonstelling in Brussel met dit bed een diploma (Diploma De M'daille D'or) en de daarbij behorende gouden medaille. Wederom een verrijking voor het museum Oud Soest.

Veel veranderingen in het museum zijn tot stand gebracht door de heren Jean Meerts en Ad Neijs die van vroeg tot laat in het museum te vinden zijn. Na een gezellige receptie lieten zij nog gauw even weten dat ze in het nieuwe jaar weer voortvarend te werk gingen. Wel namen ze een paar dagen vrij. U zult begrijpen dat dit voor enige hilariteit zorgde.

Dat de vrijwilligers van het museum de komende tijd niet stil zitten blijkt wel uit het feit dat op 22 februari 2008 in de benedengang van het museum het reeds in gang gezette educatief project " waarbij de geschiedenis van Soest in hoofdlijnen zal worden weergegeven" onthuld zal worden. Daarnaast zal er in de expositieruimte, op de 1e verdieping, het 2e deel van de poppen van Koningin Juliana geëxposeerd gaan worden. Het educatief project zal onthuld worden door onze burgemeester Noordergraaf. Zijn echtgenote zal de nieuwe expositie van de poppen van Koningin Juliana openen.

Het museum Oud Soest gaat weer een mooie tijd tegemoet. Mocht u interesse hebben om het museum te steunen (in financiële of materiële zin) neem dan contact op met één van de bestuursleden. Het museum is ook nog op zoek naar een aanvulling op het bestand van vrijwilligers die hetzij op de zondagmiddag hetzij op de zaterdagmiddag als suppoost dienst willen doen in het museum. Mocht u interesse hebben neem dan contact op met één van de bestuursleden (zie www.oudsoest.nl). Ook kunt u natuurlijk tijdens de openingstijden even binnenlopen. De dienstdoende suppoost zal u graag te woord staan.

Langs deze weg wensen de Historische Vereniging Soest/Soesterberg, de Stichting Oud Soest en de stichting Vrienden Museum Oud Soest u allen een goed maar vooral gezond 2008 toe.

Namens de Historische Vereniging Soest/Soesterberg, de Stichting Oud Soest en de Stichting Vrienden Museum Oud Soest.

C.J.Vos
Public Relations