Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

RecordStudio R en M


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Vrijwilliger door Weer en Wind

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 01-11-2007

Het behoeft geen betoog dat het bestaansrecht van museum Oud Soest valt en staat met de inzet van vrijwilligers. Eén van die vrijwilligers die al vele jaren door weer en wind zowel in de ochtend als de middaguren op de fiets naar het museum komt om zijn vaste klusjes te doen dan is dat wel Henny Koenders.

Henny Koenders is op 3 oktober 1926 in Soest geboren. Tot zijn 64e levensjaar is Henny ruim 40 jaar werkzaam geweest in de financiële markt en vulde zijn uren in met de termijnhandel. Hij hielt zich bezig met producten als aardappels en varkens en was gestart met cacao en koffie. 40 jaar bij één baas zo liet hij weten, een volhouder dus. Henny is nog steeds een man die niet van veel wisselingen houdt. Dat blijkt wel uit het feit dat hij direct na zijn pensionering gevraagd werd om vrijwilliger te worden voor de stichting Oud Soest (museum) en daar ook nog steeds zijn steentje bijdraagt. Gezien zijn kwaliteiten in de financiële markt kon het natuurlijk niet uitblijven dat hij in 1990 werd gevraagd om een bestuursfunctie binnen het museum te gaan vervullen en hoe kan het ook anders die van penningmeester.

Eigenlijk kort na zijn pensionering brak er voor hem en zijn gezin een nare periode aan. Het overlijden van zijn echtgenote. Maar ondanks deze voor hem en zijn gezin moeilijke tijd nam hij op 1 januari 1991 het penningmeesterschap van het museum over van Peter vd Breemer. Acht jaar is hij bestuurslid en penningmeester geweest. Statutair gezien moest er gewisseld worden. Dit betekende voor Henny beslist niet om bij het museum als vrijwilliger te stoppen. In tegendeel. Iedere ochtend en praktisch ook iedere middag stapt Henny op de fiets met bestemming museum. In het museum heeft hij nog steeds zo zijn vaste werkzaamheden. Twee maal per dag koffie en thee zetten voor de aanwezige vrijwilligers en de gasten die zomaar even langskomen, het bijhouden van de kleine kas van het museum, het bijzonderhedenboek (gastenboek) doorlezen, regelen van bankzaken de kleine kas betreffende en diverse andere huishoudelijke taken binnen het museum. We moesten niet vergeten te vermelden dat een belangrijk aspect van zijn huishoudelijke taken het bijvullen van de koekjestrommel is. Als deze leeg is wordt er direct geroepen "Oh Henny is niet geweest". Iedere donderdag stapt Henny samen met zijn schoonzoon Marcel Kramer in het geleende busje van de firma Van den Dijssel om oud papier op te halen bij een aantal vaste klanten. De opbrengst komt ten goede van het museum. Marcel heeft deze taak overgenomen van Antoon van den Dijssel met wie Henny voor het overlijden van Antoon deze taak uitvoerde.

Henny vervult zijn taken binnen het museum met veel plezier en is zeker van plan dit nog vele jaren vol te houden. Binnen het museum vinden veel veranderingen plaats. Henny staat hier volledig achter en geniet van de bedrijvigheid binnen het museum. Ongeacht je leeftijd probeer met de tijd mee te gaan zo luidt zijn advies.

Henny mag zo'n 18 jaar vrijwilligerswerk in het museum in zijn boekje bijschrijven. Voor al zijn werk, zowel in het verleden als nu, werd aan hem op 8 januari 2008 tijdens de klitsavond annex nieuwjaarsreceptie van de stichting Oud Soest, de Historische vereniging Soest en de stichting vrienden van het museum Oud Soest door de voorzitter Wim de Kam aan hem de legpenning van het museum uitgereikt. Wim roemde Henny voor zijn lange staat van dienst in het museum en zijn doorzettingsvermogen. Ruim 81 jaar en dan nog zo actief voor de gemeenschap van Soest. Dat Henny in de vrije uren buiten het museum niet stil zit blijkt wel uit het feit dat hij ook nog het penningmeesterschap vervult voor de ouderen SOOS en zingt in drie koren (het trouw en rouwkoor, een kerkkoor en Apollo). Ook is hij in het verleden nog bestuurslid geweest bij de KBO.

We kunnen wel stellen dat hier sprake is van een veelzijdig mens die de legpenning zeker verdient. Deze avond die voor hem een heel andere wending en betekenis kreeg zal hij niet gauw vergeten zo liet hij weten. Trots liet hij iedereen de legpenning zien die voor hem als een volkome verrassing kwam.

De klitsavond annex nieuwjaarsreceptie werd door ruim 85 leden bezocht. Door mevrouw Stolwijk en de heren Hilhorst en Peters was weer een puzzel op touw gezet. Aan de hand van 26 foto's van schilderijen, tekeningen, aquarellen en andere kunstuitingen van kunstenaars die in Soest hebben gewoond en/of gewerkt respectievelijk Soester personen of gebouwen hebben vastgelegd moesten de aanwezigen bepalen wie wat heeft gemaakt. Het was deze reis geen gemakkelijke opgave. Dat bleek wel uit het feit dat de 1e prijs pas kon worden weggeven bij 15 goed. De heer Menne en mevrouw Van Hal mochten beiden een 1e prijs uitzoeken. De 2e prijs (14 goed) ging naar G.Beijer en de 3e prijs (13 goed) ging naar de heren Gerth en Van Es en mevrouw van Amerongen. Bij de afroep van "Wie heeft er 12 goed" stroomden de deelnemers naar voren om ook nog iets uit te zoeken.

De Historische Vereniging Soest/Soesterberg, de Stichting Oud Soest en de Stichting Vrienden Museum Oud Soest kunnen weer terugzien op een zeer geslaagde avond met een goud randje voor Henny Koenders. Henny nogmaals proficiat namens alle aanwezigen.

Namens de Historische Vereniging Soest/Soesterberg, de Stichting Oud Soest en de Stichting Vrienden Museum Oud Soest.

C.J.Vos

Public Relations tbv eerder genoemde organisaties.