Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Ben BeckerDap Signs


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Schilder/tekenwedstrijd ihkv Open Monumentendagen

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 09-02-2019

Schilder/tekenwedstrijd ihkv Open Monumentendagen

Schilder/tekenwedstrijd ihkv Open Monumentendagen

Doe mee met de open monumentendagen in de gemeente Soest.

De voorbereidingen voor de Open Monumentendagen op 14 en 15 september in de gemeente Soest zijn in volle gang. Het landelijk thema voor 2019 is ‘Plekken van Plezier’ met drie onderliggende thema’s te weten: Kunst, Cultuur en Muziek. In de gemeente Soest proberen we zoveel als mogelijk aan te sluiten bij het landelijk thema. Een onderdeel van het lokale programma is een schilder/teken wedstrijd met als thema ‘Schilder/teken een monument’. Het comité Soest nodigt schilders/tekenaars -zowel hobbyisten als professionals – uit om mee te doen aan deze wedstrijd. De keuze van het te schilderen of te tekenen monument kiest de deelnemer/deelneemster zelf. Het hoeft geen historisch monument (rijks- of gemeentelijk monument) te zijn. U schildert een pand/gebouw wat door uw bril gezien voor u een monument is. De inzendingen worden op 14 en 15 september tentoongesteld in de Oude Kerk, Parochiehuis ‘De Sleutel’ van de Petrus en Pauluskerk en museum Soest. Op 14 september zullen drie juryleden de schilderijen beoordelen en vast stellen wie de 1e tot en met 3e prijs heeft gewonnen. Ook wordt er een publieksprijs ingesteld.

Het publiek wat op 14 en 15 september de drie eerder genoemde gebouwen bezoekt in het kader van de Open Monumentendagen krijgen een formulier uitgereikt waarop ze kunnen aangeven wat voor hen het mooiste schilderij is. De formulieren worden uitgereikt bij de start van de fietstocht ( die ook door het comité wordt georganiseerd) bij museum Soest. De prijzen worden op een later tijdstip uitgereikt door wethouder mevr. Nermina  Kundić (o.a. portefeuille Kunst en Cultuur).

Enkele regels verbonden aan de wedstrijd.

De deelnemers dienen zich voor 1 mei 2019 op te geven bij Cees Vos via het mail adres cees.vos@oudsoest.nl.

Gaarne opgeven naam, adres en telefoonnummer. Gaarne ook uw keuze van het te schilderen c.q. te tekenen monument opgeven. De afmetingen van het schilders/teken doek dienen 70 cm breed en 50 cm hoog te zijn (stukje uniformiteit m.b.t. de expositie van de schilderijen/tekeningen). In het kader van  de privacywetgeving (AVG) worden de persoonsgegevens van de deelnemers alleen maar gebruikt voor deze schilder/teken wedstrijd.

Het doek dient voorzien te zijn van een deugdelijk ophangsysteem (ophangdraadje achter het doek van links naar rechts).

Aan de achterzijde op de rand dient een kaartje bevestigd te worden (kaartje laten uitsteken) met de naam van de deelnemer.  Op het kaartje mag ook de prijs komen te staan als de deelnemer het schilderij c.q. de tekening wil verkopen. De opbrengst komt volledig ten goede van de deelnemer.

De schilderijen/tekeningen dienen op 13 september tussen 14.00 uur en 17.00 uur ingeleverd te worden op één van de drie locaties. De locaties worden via een mailbericht per persoon aangewezen.

Bij te weinig ophangmogelijkheden kan de organisatie vragen of de deelnemer zijn of haar schildersezel wil meenemen.

De schilderijen kunnen op 15 september om 17.00 uur weer opgehaald worden.

Voor vragen kunt u terecht bij Cees Vos cees.vos@oudsoest.nl of Betty Blankenstein  betty_blankenstein@hotmail.com

De Open Monumentendagen worden georganiseerd op 14 en 15 september door de Stichting Comité Open Monumentendagen Soest-Soesterberg. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente Soest.