Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Kostencheck't Vaarderhoogt


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Comité Open Monumentendagen Soest

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 02-10-2017

Comité Open Monumentendagen Soest

Comité Open Monumentendagen Soest samengesteld

De Open Monumentendagen 2017 zijn net achter de rug. Een geslaagde activiteit in het weekend 9 en 10 september jl. Maar regeren is vooruitzien. Al enkele maanden geleden is er gestart om een Comité Open Monumentendagen Soest op te richten, zodat ook kan worden aangesloten bij de landelijke organisatie Open Monumentendagen waardoor gebruik kan worden gemaakt van hun informatiebronnen en informatiekanalen.

Op woensdag 27 september is het comité voor de tweede maal bijeen geweest en heeft de nodige werkafspraken gemaakt voor het jaar 2018, die straks verder zullen worden vastgelegd. In het Comité Open Monumentendagen Soest participeren vertegenwoordigers vanuit verschillende organisaties en instellingen in Soest die zich inzetten voor Soester monumenten en het bewaren en verspreiden van de historie in Soest, zoals Museum Soest, Historische Vereniging Soest/Soesterberg, Groot Gaesbeeker Gilde, Soester Boerendansgroep, RK gemeenschap Soest/Soesterberg, Commissie Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest, dorpshistoricus Hans Kruiswyk en Bert Krijger.

Begin 2018 worden de plannen en activiteiten voor het Open Museumweekend 2018 (8 en 9 september) verder uitgewerkt.  Met de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Soest is inmiddels een gesprek geweest m.b.t. de samenwerking tussen het comité en de gemeente Soest. Informatie over het comité kan verkregen worden via Kieran Nieswaag kieran.nieswaag@oudsoest.nl