Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Record't Vaarderhoogt


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Rabobank Clubkas Campagne

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 03-11-2017

Rabobank Clubkas Campagne

Aanvullende informatie.

Op 2 november was het zover en was het museum uitgenodigd om met 23 verenigingen en stichtingen naar de Ambachtshal in Soest te komen voor de uitreiking van de geldprijzen. Voor het museum was het een top verassing om te horen dat het museum als 1e geëindigd was. Het museum kreeg van de RABO bank in het kader van de Clubkas Campagne een bedrag ad € 1.513,21 overhandigd. Het museum is hier super blij mee. Dit bedrag zal besteed gaan worden voor projecten en wordt niet aangewend voor de exploitatie van het museum. Deze actie van de RABO bank stelt vereneigingen en/of stichtingen in staat wat extra's te doen. 

Het bestuur van het museum wil langs deze weg iedereen hartelijk bedanken voor de stemmen die het museum heeft gekregen. Het bestuur bedankt de RABO bank voor deze actie en de organisatie van de zeer gezellige en goed verzorgde avond door het marktteam Soest.

Museum Soest doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Amersfoort Eemland.

Rabobank Amersfoort Eemland draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Daarom organiseert de bank dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte is dat leden van Rabobank Amersfoort Eemland bepalen welke clubs een bijdrage ontvangen.

Stemperiode
Stemperiode Van 26 september tot en met 17 oktober kunnen leden van Rabobank Amersfoort Eemland hun stem uitbrengen op hun favoriete club via www.rabobank.nl/amersfoorteemland. In september ontvangen alle leden van Rabobank Amersfoort Eemland een persoonlijke uitnodiging om te stemmen. Als alle stemmen zijn uitgebracht, wordt het totaal te verdelen bedrag gedeeld door het aantal stemmen en wordt de waarde per stem duidelijk. Hoe hoger het aantal stemmen, hoe groter de bijdrage voor een club. Ben jij lid van Rabobank Amersfoort Eemland? Breng dan je stem uit op het museum. Elke stem is geld waard!

Zie voor meer informatie en voorwaarden www.rabobank.nl/amersfoorteemland

Het museum wil door deelname aan deze actie middelen verkrijgen voor het realiseren van onder andere nieuwe afdelingen binnen het museum.