Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

RETOEtech Soest


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Open Monumentendagen Soest

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 22-08-2017

Open Monumentendagen Soest

BankGiro Loterij Open Monumentendag.

De BankGiro Loterij Open Monumentendag wordt vanaf dit jaar in Soest georganiseerd door het comité Open Monumentendagen Soest (OMD) en het landelijke  projectbureau Open Monumentendag in samenwerking met de BankGiro Loterij. Met dit evenement willen zij gezamenlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en te behouden voor een breed publiek.

Het Soester Comité is nog maar net opgericht en doet dit jaar op een bescheiden wijze mee. In 2018 zal het comité de activiteiten zeker uitbreiden. Immers het jaar 2018 is het jaar van het cultureel erfgoed en kan er breed worden aangehaakt. Het comité is op initiatief van het museum Soest opgericht. In het comité hebben de navolgende organisaties/personen zitting:

-          Museum Soest.
-          Historische vereniging Soest-Soesterberg (HVS)
-          Boerendansgroep Soest
-          Oude kerk Soest
-          Willibrord gemeenschap (H.H.Petrus & Pauluskerk, H.Familiekerk en de St Carolus Borromeuskerk)  
-          Fred Engberink namens het Groot Gaesbeeker Gilde van Soest
-          Hans Kruiswyk (dorpshistoricus van Soest)
-          Henk Schimmel (HVS en Soesterberg)

Organisaties die interesse hebben om deel uit te gaan maken van het comité zijn te allen tijde van harte welkom en kunnen zich opgeven bij museum Soest via het e mail adres kieran.nieswaag@oudsoest.nl Hoe breder het comité is ingevuld hoe breder we invulling kunnen gaan geven aan de Open Monumentendagen in Soest en Soesterberg. Jaarlijks wordt er door het landelijk projectbureau een thema vastgesteld. Voor 2017 is het jaarthema ‘Boeren Burgers en Buitenlui’. Het thema voor 2018 verwachten we in september c.q. oktober van dit jaar.

Op korte termijn zal er een gesprek plaatsvinden met wethouder mevrouw J. Pijnenborg om met elkaar van gedachte te wisselen hoe we in de toekomst samen met de gemeente Soest invulling kunnen gaan geven aan de jaarlijkse Open Monumenten Dagen in Soest en Soesterberg. Het comité start eind september/begin oktober 2017 al met de voorbereidingen voor 2018.

De cultuurhistorische Inspiratiekaarten die de gemeente Soest met hulp van de inwoners van Soest heeft uitgebracht kunnen al dienen als een handreiking met tips, aanbevelingen en ideeën voor de invulling van de OMD dagen in Soest en Soesterberg. Na het uitbrengen van deze kaart ook een mooie start voor een Comité OMD.

Het programma voor 9 en 10 september 2017.

Museum Soest is op 9 september open van 10.00 uur tot 17.00 uur en op 10 september van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Opening Open Monumentendagen op 9 september.
Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom.
09.30 uur aankomst koor Con Amore uit Aalsmeer. Dit koor maakt een trip door de regio in het kader van de Open Monumenten Dagen.
10.00 uur – 10.30 uur Koffie in museum Soest
Vanaf 10.30 uur:
Welkomstwoord door voorzitter Stichting Oud Soest.
Zang door koor Con Amore
Toespraak door wethouder Van der Torre
Zang door koor Con Amore
Onthulling bordje Rijksmonument (tevens opening Open Monumentendagen Soest) door wethouder Van der Torre. Het bordje zal vanaf 9 september op de gevel van het museum te vinden zijn met een stukje tekst over de historie van het pand.
Zang door koor Con Amore.
Dankwoord door voorzitter Stichting Oud Soest..
Koffie/thee tijdens informeel samenzijn

Con Amore is het mannenkoor uit Aalsmeer, opgericht in 1958 en nog steeds springlevend. Het koor bestaat uit 55 zingende leden en ruim de helft, 35 man komt met heel veel plezier voor de officiële opening van de Open Monumentendagen naar Soest. Hun dirigent Theo van der Hoorn begeleidt en dirigeert het koor zodat zij de beste performance kunnen geven. Zij zullen de officiële ceremonie omlijsten met bekende Nederlandse liedjes, o.a. Het Dorp en de Oude school. Zaterdag 9 september is Open Monumentendag en zij verheugen zich op de komst naar Soest. Jaarlijks maakt dit koor een trip door een provincie in het kader van de Open Monumentendagen en treden bij diverse monumenten belangeloos op.

Alles is buiten. Bij slecht weer passen we het programma aan en zingen we in ieder geval binnen. We mogen voor de opening  bij slecht weer het Gildehuis gebruiken .

Hans Kruiswyk zal verhalen vertellen in de stijlkamer in het museum op 9 september te 14.30 uur en op 10 september te te 11.00 uur en 14.30 uur.

Tijdens beide dagen zal de boerendansgroep uit Soest aanwezig zijn in ieder geval met hun carrousel van de boerendansgroep (draaischijf met daarop poppen naar evenbeeld van Soester inwoners die destijds bij de boerendansgroep aangesloten waren).

Op beide dagen zal Fred Engberink (namens het Gilde van Soest) de bezoekers de expositie over het Gildewezen in museum Soest laten zien en zal in die ruimten ook het e.e.a. over het Gildewezen in Nederland vertellen.  Een aanrader om even bij hem binnen te lopen.

De toegang op beide dagen voor het museum is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor het in stand  houden van het museum wordt uiteraard op prijs gesteld.

Op beide dagen zal ook de boerderij het Gagelgat mee doen met de Open Monumentendagen. Het Gagelgat is op beide dagen open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het adres van het Gagelgat is Birkstraat 107, 3768 HD Soest. De vrijwilligers van het Gagelgat staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. Zie ook www.gagelgat.nl

 

 

 

 

Op het landgoed De Paltz aan de Soesterbergsestraat is op beide dagen de gerestaureerde kluizenaarsgrot met doolhof te bezichtigen.  Zie ook www.utrechtslandschap.nl  

Voor vragen kunt u terecht bij: Cees Vos, 06-28939510 of via de mail cees.vos@oudsoest.nl of bij Paul Verhoeven pgdjverhoeven@gmail.com.

We zien u graag op 9 en 10 september.

Aanvulling: Klik voor de foto's van 9 en 10 september 2017 hier.