Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Etech SoestRecord


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Nieuwe permanente expositie brandweer gemeente Soest

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 21-03-2017

Nieuwe permanente expositie brandweer gemeente Soest

Nieuwe permanente expositie Brandweer Soest en Soesterberg.

Hoewel de brandweer in Soest (en Soesterberg) in 2008 haar 85 jarig bestaan vierde, was er uiteraard al lang voordat er in 1923 in de gemeente enige structuur in de brandbestrijding kwam een soort brandweer onder de naam ‘plichtbrandweer’. Daarmee kwam in feite een eind aan de tijd dat een brand werd geblust door in emmers, tonnen, tobben, ketels en gieters water aan te dragen om deze (soms met opzet ook naast !) het vuur te gooien. Een brand werd ook wel eens als een evenement beschouwd en er kwam nog bij dat de gedupeerde er door de schadevergoeding meestal niet slechter op werd.

In 1923 kwam er door de oprichting van de Vereniging Vrijwillige Brandweer van Soest afgekort VVBS (later dat jaar ook van Soesterberg), dus de hoogst noodzakelijke structuur in de brandbestrijding. Voortaan regelde de vereniging alle zaken die met brandbestrijding te maken hadden en die in feite het korps betroffen.

De VVBS heeft zich ruim 60 jaar lang ten volle ingezet om de belangen van de brandweer en daarmee de inwoners van Soest te behartigen. Ze heeft daarmee tot 1985 – toen vereniging en korps werden gescheiden – gezorgd voor het ontwikkelen van de dorpsbrandweer van 1923 tot een goed geoefend korps dat nu de beschikking heeft over de modernste blus – en redmaterieel- en materiaal.  Inmiddels is ook de brandweer van onze gemeente opgegaan in de veiligheidsregio Utrecht (VRU).

In 1985 kwam dus de scheiding tot stand tussen de verantwoordelijkheden en taken van het korps en van de VVBS, die tot dan toe ook nagenoeg alle korpsaangelegenheden regelde. De stem van de vereniging was in bijna alle gevallen het belangrijkst, vaak doorslaggevend. Sinds 1985 is dat niet meer het geval, hoewel in de statuten nog wel is opgenomen  ‘de vereniging gehoord hebbende’. De VVBS is nu een vereniging ter ondersteuning van de korpsleden en de partners. Ze organiseert tal van evenementen voor de korpsleden, hun partners en de kinderen van uitstapjes tot bingoavonden.

Samenwerking met museum Soest.

De brandweer van Soest onderhoud al vele jaren contacten met het museum Soest (voorheen museum Oud Soest). Naast een tijdelijke expositie werd er bij de brandweer Soest vaak aangeklopt voor advies als er weer verbouwd ging worden in het museum. Ook werd assistentie verleend bij de maandelijkse controles van de brandmeldinstallatie in het museum. Bij gesprekken op de brandweerkazerne liep je al gauw Ries Steenman (overleden op 14 augustus 2014) tegen het lijf. Ries begon altijd met een praatje en het kon niet uitblijven dat Ries begon over de historie van de brandweer Soest i.c. de verzameling die was opgeborgen in de kazerne. Daar moest nodig nog eens iets mee gedaan worden in het museum liet Ries dan weten. Door ruimtegebrek in het museum is het er eigenlijk nooit van gekomen. In 2005 nam het museum de beslissing om een grote opbergruimte op de zolder in het museum te migreren naar een nieuwe expositieruimte. Na deze beslissing werd direct contact opgenomen met de postcommandant Harry Tolboom en met Dennis Kempers lid van de historische commissie van de brandweer Soest. Na één gesprek was het eigenlijk al rond. De VVBS krijgt met hun verzameling m.i.v. 14 april 2017 een vaste plek in het museum Soest. De vrijwilligers van het museum zijn maanden lang aan het timmeren, schilderen en het aanbrengen van elektriciteit bezig geweest om de brandweer een representatieve ruimte aan te bieden voor hun verzameling. Voor het museum een zeer welkome aanvulling op de collectie. Ook de oude gemeentelijke brandweer van Soest en Soesterberg kennen een rijke historie binnen onze gemeente die ook in het museum thuis hoort.