Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Haringparty Soest BaarnCatering Centraal


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Bijzondere exposities in museum Oud Soest

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 01-02-2008

Na weken van hard werken was het op 22 februari 2008 dan zover. De Stichting Oud Soest, de Historische Vereniging Soest en de Stichting Vrienden van het Museum Oud Soest kunnen ape trots zijn op het behaalde resultaat. Twee totaal nieuwe exposities zijn vanaf 22 februari in het museum te bewonderen. Sommigen denken misschien wel eens "Och museum Oud Soest wat zou daar nu te beleven zijn". Deze groep is waarschijnlijk nog nooit binnen geweest of het is vast al heel lang geleden. Er is het laatste jaar best heel veel veranderd in het museum. We mogen best een beetje trots zijn op het museum en het werk dat al vele jaren door vrijwilligers wordt verzet. Zonder af te doen op het verleden is er in de laatste maanden wel heel veel werk verzet.

Op 22 februari 2008 rond 15.00 uur werden door de heer Wim de Kam alle genodigden waaronder burgemeester Noordergraaf en zijn echtgenote mevrouw Noordergraaf-Tanis, de wethouders Middelkoop en Krijger, enkele raadsleden, de heer Drs Maarschalkerweerd directeur Koninklijk Huis Archief en de heer Thijssen directeur van het museum Buren en Oranje in de Gildezaal van het Groot Gaesbeeker Gilde welkom geheten. Voordat Wim de Kam zijn welkomstwoord uitsprak kreeg mevrouw Noordergaaf-Tanis van twee kinderen - gekleed in traditionele boeren kledij - van de boerendansgroep uit Soest bloemen aangeboden. Dit omdat mevrouw Noordergaaf voor het eerst sinds zij met haar echtgenoot in Soesterberg is komen wonen officieel in het museum op bezoek was. In zijn openingsspeech sprak Wim de Kam zijn grote waardering uit naar allen die hun schouders eronder hadden gezet om wederom weer een verzameling van 52 poppen - overigens andere poppen dan die in 2004 tentoongesteld waren - uit de verzameling van Koningin Juliana naar het museum Oud Soest te halen. Dit plan was door de tentoonstellingscommissie van het museum wederom opgepakt onder andere door het grote succes in 2004. Immers in 2004 was na het overlijden van Koningin Juliana ook een prachtige serie poppen door het Koninklijk Huis Archief aan het museum Oud Soest afgestaan. In 2004 bezochten zo'n 4000 bezoekers in zes maanden tijd de tentoonstelling. Nadat Wim de Kam de tentoonstelling van de poppen had belicht nam hij de gasten alvast in gedachte mee naar de benedengang van het museum waar een totaal nieuw en blijvend educatief project over de geschiedenis van Soest in hoofdlijnen was ingericht. In de benedengang van het museum is de geschiedenis van Soest in beeld gebracht op bijzonder fraaie panelen. Ook zijn er een aantal kleine filmpjes te bewonderen onder andere over het sanatorium Zonnegloren, de bevrijding in Soest en het vliegveld Soesterberg. Daarnaast kunnen de bezoekers kennismaken met de geschiedenis van Soest van het jaar 1028 tot 2000. Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente Soest, het Prins Bernhard Cultuurfonds uit Utrecht, het K.F. Heinfonds, bouwbedrijf Heilijgers, de Open Ankh uit Soesterberg en de heer J. Meerts die op zijn verjaardag een verjaardagsactie had gehouden ten behoeve van dit project. Nadat de heren Meerts, Neijs en Van Doorn een fles wijn hadden ontvangen voor het vele voorbereidende werk dat zij verricht hadden voor dit project kondigde de ceremoniemeester burgemeester Noordergraaf aan die in zijn toespraak nog eens de waarde van een dergelijk educatief project aangaf. Een verrijking vond hij het voor de gemeente Soest en liet aan de zaal maar zeker ook aan de aanwezige heer Van Geet (fractievoorzitter VVD) weten dat Soesterberg in dit project niet vergeten was. Daarnaast ging hij nog even in op enkele jaartallen uit de geschiedenis van Soest. Uiteraard kwam het geboortejaar van Soest 1028 of was het nu misschien toch 1029. Neen het was toch 1028. Hij sloot zijn toespraak af met de mededeling dat we nog maar even door moesten sparen voor het 1000 jarig bestaan van Soest.

Na de toespraak van burgemeester Noordergraaf werd de directeur van het Koninklijk Huis Archief Drs. Ph. C.B. Maarschalkerweerd uitgenodigd om achter de microfoon plaats te nemen om iets te vertellen over onder andere de structuur van het Koninklijk Huis Archief. Zo liet hij weten dat het Koninklijk Huis Archief eigenlijk in twee delen verdeeld kon worden. Een deel Archief en een deel Kunst. Door Koningin Juliana werd in 1968 de Stichting Huisarchief van Oranje-Nassau opgericht en werd in 1972 de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau opgericht. In het Huisarchief bevindt zich zo'n 4 1/2 kilometer archief. De bibliotheek - opgericht in 1850 - bevat zo'n 1000 strekkende meter boeken. Ieder dag is er wel een lid van de Koninklijke familie in het land en veelal wordt er een boek cadeau gedaan. We spreken over 80000 boeken, 110000 foto's, ruim 3500 fotoalbums en diverse grondwetten zo vertelde de heer Maarschalkerweerd en natuurlijk niet te vergeten heel veel cadeaus waaronder zo'n 800 à 900 poppen. Waarom diverse grondwetten zullen de meeste onder ons zich waarschijnlijk afvragen. Bij iedere inhuldiging wordt de eed van de nieuwe vorst afgelegd op een nieuwe grondwet. De grondwet wordt voorzien van een speciaal ontworpen band voor die gelegenheid en bewaard in het Koninklijk Huis Archief. Over de poppen deelde hij nog mede dat niet alleen Koningin Juliana bij diverse gelegenheden poppen cadeau kreeg maar ook Koningin Wilhelmina kreeg al poppen aangeboden. Het Koninklijk Huis Archief werkt ook mee aan de samenstelling van nieuwe boeken en een stuk educatie ten behoeve van de cultuur Historische Markt. Na zijn lezing werd de heer Maarschalkerweerd met luid applaus bedankt en kreeg hij van Wim de Kam een fles wijn aangeboden.

Tijdens de toespraken viel het wel op dat de mannen niet zoveel van doen hadden met de poppen. Maar zij lieten wel merken dat zij bijzonder veel waardering hadden voor de dames die de expositie hadden geïnitieerd. Na de toespraken was het zover en konden de twee nieuwe exposities geopend worden. Doormiddel van het luiden van de bel in de hal van het museum en het openen van de schuifdeur die toegang gaf tot de benedengang verklaarde burgemeester Noordergraaf de expositie van de geschiedenis van Soest voor geopend. Na de opening en de bezichtiging van deze expositie werd mevrouw Noordergraaf uitgenodigd om mee naar de 1e verdieping te gaan om de poppententoonstelling te openen. Door het plaatsen van de laatste pop - die werd aangereikt door de twee kinderen van de boerendansgroep - in de vitrine verklaarde mevrouw Noordergraaf de poppen expositie voor geopend. De twee kinderen van de boerendansgroep had ze direct op haar hand. Gezamenlijk bekeken zij diverse poppen van top tot teen.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd de middag door de gasten in de algemene ruimte van het museum afgesloten. Inmiddels was het 18.00 uur geworden voor de laatste gasten vertrokken. Het museum kan weer terugkijken op een waardevolle middag. We kunnen al melden dat er grote belangstelling is voor beide exposities.

De exposities (inclusief de overige ruimten in het museum) kunnen bezocht worden iedere woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur. Voor groepen zijn er meerdere mogelijkheden in de week om het museum met haar exposities te bezoeken. Voor verdere informatie kunt u terecht op www.oudsoest.nl of telefonisch 035-6023878

Namens de Stichting Oud Soest (museum), de Stichting Vrienden Museum Oud Soest en de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

C.J.Vos
Public relations.