Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Dap SignsDijssel


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Opgraving Staringlaan

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 29-12-2015

Opgraving is klaar.

De archeologische opgraving aan de Staringlaan is klaar. Sinds september waren archeologen van het opgravingsbedrijf BAAC uit Den Bosch bezig met het onderzoek naar de overblijfselen van een kampement uit de Midden-Steentijd (circa 9000 jaar geleden). In ruim drie maanden hebben de archeologen het gehele terrein waar straks 23 woningen gebouwd worden minutieus onderzocht. Dit leverde maar liefst ruim 40.000 stukjes vuursteen op! Hiertussen zaten vele werktuigjes waar men in die tijd mee joeg, zoals pijlpunten, maar ook boortjes en schrabbers, voor het bewerken van dierenhuiden. De diverse clusters met vuursteen lagen rondom een aantal haardkuilen. In de deze kuilen kookte en bakte men het eten. Daarnaast leverde het onderzoek een schat aan informatie op over het landschap uit die tijd. De komende maanden gaat BAAC de gegevens uitwerken en de resultaten bestuderen, om zo een mooie publicatie van het onderzoek te leveren. Met dit onderzoek heeft Soest zichzelf op de kaart gezet, wat betreft onderzoek naar deze lang vervlogen periode in onze geschiedenis. We hopen dat enkele mooie vondsten een plek krijgen in Museum Soest, zodat we ons ook in de toekomst nog kunnen verwonderen over de prachtige resultaten van de opgraving aan de Staringlaan.

Enkele foto's

   

Het opgravingsterrein is een grote molshoop geworden nu de archeologen bijna klaar zijn      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle sporen in de grond worden zorgvuldig getekend en gefotografeerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een haardkuil is duidelijk zichtbaar in de bodem door de zwarte kleur en de brokjes houtskool die er inzitten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's zijn terbeschikking gesteld van het museum Soest door de archeoloog Milo Verhamme die namens de gemeente Soest het project begeleid.