Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Catering CentraalDijssel


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Opgraving Staringlaan

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 17-10-2015

Na de grondboringen zijn de resultaten onderzocht. Op basis van of er vuursteen in een boring zit, en zo ja hoeveel, wordt gekeken op welke delen van het terrein zogenaamde vuursteenclusters aanwezig zijn. Dit zijn plekken waar in een ver verleden iemand vuursteen heeft bewerkt, bijvoorbeeld tot pijlpunt of mesje. Inmiddels is gebleken dat aan de oostelijke zijde van het terrein – die eerst wordt onderzocht – al vier of vijf van zulke plekken zijn aangetroffen. Deze locaties worden nu nauwkeuriger onderzocht. Dit doen de archeologen door stukje voor stukje (in vakjes van 50x50cm, en 5 cm diep) deze plekken met de schep op te graven. Ook dit zand wordt weer gezeefd op zoek naar vondsten. Dit gaat door het zand in kruiwagens te scheppen, waar in de bodem allemaal gaatjes in zitten. De kruiwagens worden in een soort hondenhok gereden waar van bovenaf water door wordt gespoten. Als de kruiwagen een minuutje in zo’n hok heeft gestaan is al het zand door de zeef gespoten en blijven de vondsten in de kruiwagen over.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de opgraving? Op zaterdag 31 oktober van 12:00-16:00 is de opgraving vrij toegankelijk tijdens een Open Dag. Archeologen geven dan uitleg over het werk dat ze hier doen en laten alvast enkele van de resultaten zien. Houdt u de krant en onze website in de gaten over hoe u zich kunt aanmelden voor de open Dag

Foto's zijn terbeschikking gesteld van het museum Soest door de archeoloog Milo Verhamme die namens de gemeente Soest het project begeleid.