Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

RETODap Signs


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Expositie 2e wereldoorlog

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 16-04-2015

Expositie 2e wereldoorlog

Expositie in het kader van 70 jaar bevrijding.

In Mei is het 75 jaar geleden dat Nederland aangevallen en bezet werd door het Duitse leger en 70 jaar geleden dat we bevrijd werden door de geallieerden.

Aanleiding voor het Museum Oud-Soest en Stichting Legerplaats Soesterberg 1939-1945 (verkort SLS39-45) om extra aandacht te geven aan de oorlogsperiode. E.e.a is tot stand gekomen in samenwerking met de stichting comité 4 en 5 mei Soest – Soesterberg.

Sinds zomer 2012 verzorgt De Stichting Legerplaats Soesterberg 1939-1945 al een expositieruimte in een hoekje in het Museum Oud-Soest en in de loop van de jaren is deze samenwerking uitgebreid.

De afgelopen maanden zijn de partijen druk geweest om deze tentoonstelling te verhuizen en verder uit te breiden op een ruimere plaats in het museum. Dit mede in het kader van 70 jaar bevrijding. In het opknappen en renoveren van de nieuwe ruimte voor deze expositie hebben de vrijwilligers van het museum de handen uit de mouwen gestoken en hebben zij zeer veel uren gestoken in deze renovatie.

De Stichting Legerplaats Soesterberg 1939-1945 heeft de invulling van meerdere vitrines op zich genomen. Met stukken uit hun collectie wordt de geschiedenis levendig gehouden.

Één vitrine is gewijd aan het militaire gebruik van het Zomers Buiten complex te Soestduinen. Met voorwerpen wordt het dagelijkse leven van achtereenvolgend Nederlandse, Duitse en Canadese soldaten in dit voormalige vakantiebungalowpark getoond. In September 1939 werd het door het Nederlandse Leger gevorderd en door de Duitse Luftwaffe vervolgens flink uitgebreid tot kazerne- en depot-terrein. Een aantal jaren geleden is het gesloopt en teruggeven aan de natuur.

Een andere vitrine besteedt aandacht aan het kolosale Wehrmachtsheim, dat nog altijd staat aan de Kampweg te Soesterberg. Dit gebouw diende als ontspanningscentrum voor Duitse soldaten en de Stichting heeft een grote collectie voorwerpen die hier aan herinneren.

Herinneringen aan oorlogsgeweld zijn er in de vorm van kleine restanten van een Duitse bommenwerper, die bij terugkeer van een vlucht naar Engeland in de buurt van het vliegveld is neergestort.

Tevens wordt er stil gestaan bij de tragische explosie tijdens de ontwapening van Duitse troepen bij Soestdijk. Op 10 Mei 1945 explodeerde daar een stapel munitie en vonden 13 Engelse militairen er de dood. Opdat wij niet vergeten.

De verhuizing met uitbreiding is tevens aangegrepen om aandacht te geven aan de Eerste Wereldoorlog. Ook die oorlog heeft zijn sporen achtergelaten op Soester grondgebied. Bij Soesterberg was een groot interneringskamp voor Belgische soldaten. Na afloop van de oorlog in 1918 werd een deel van dat barakkenkamp gebruikt voor de demobilisatie van het Nederlandse Leger. Doordat op hetzelfde terrein in de Tweede Wereldoorlog een Duitse Luchtafweer-stelling heeft gestaan, heeft het altijd volledig interesse gehad van de stichting.

Naast de bijdragen van de Stichting Legerplaats Soesterberg 1939-1945 bevat de expositie ook talrijke andere voorwerpen en foto´s uit de collectie van Museum Oud-Soest zelf. Vele van deze voorwerpen zijn in de loop van de tijd geschonken door leden van de Soesterse bevolking en hebben een lokale historie. De heer Aart Verhoeven uit Soest heeft voor het gedeelte wat gaat over het interneringskamp voor de Belgische soldaten de foto’s en de teksten verzorgd.

Museum Oud-Soest bevind zich op de Steenhofstraat 46 en is geopend op elke zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 17.00 uur.

In de periode van 1 april tot en met 31 oktober is het museum ook open op de woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Het museum is EXTRA open op de vrijdagmiddag van 1 juli 2015 tot en met 31 augustus 2015 van 13.30 uur tot 17.00 uur.