Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Etech SoestKostencheck


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Wissel exposities vanaf 30 oktober 2009 tot en met 31 januari 2010 in museum Oud Soest

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 01-09-2009

Expositie Tradities en Poolse kunstenares Halina Zalewska

Het jaar 2009 is uitgeroepen tot het jaar van de tradities. Sommige tradities verdwijnen geleidelijk, b.v. het stoppen van kousen of sokken of het maken van doop- en communiejurken uit trouwjurken. Het museum Oud Soest speelt in op het jaar van de tradities door de aandacht te vestigen op diverse vormen van textielhandvaardigheid. Deze vorm van volkscultuur wordt ook gedeeld in de traditie van mensen die nog niet generaties lang in Nederland wonen. Daarom laat het museum ook traditionele Turkse textiele handvaardigheid zien, naast het werk van een aantal Soester dames in de Nederlandse traditie.

Dat aan textiele handvaardigheid ook op verrassende wijze artistiek vorm gegeven kan worden, daarvan getuigt het werk van de Poolse kunstenares Halina Zalewska, dat toegespitst is op de locatie van het museum. Zij heeft een speciaal project ontworpen, getiteld: "Annunciation". Haar werk zal u terugzien op alle verdiepingen in het museum. Ook de nog in het museum aanwezige nonnenkamertjes zullen door haar worden ingericht in het kader van haar eerder genoemde en speciaal voor het museum Oud Soest ontworpen expositie.

Een aantal doop- en communiejurken zullen te koop worden aangeboden. De opbrengst is bestemd voor het museum Oud Soest.

De expositie in het kader van het jaar van de tradities wordt geopend door mevrouw N. Noordergaaf. De opening van de expositie "Annunciation" van de Poolse kunstenares wordt verricht door burgemeester A. Noordergraaf. Toelichting op het werk van de kunstenares Halina Zalewska wordt tijdens de openingsbijeenkomst gegeven door mevrouw Drs. Felicia Dekkers.

Beide exposities worden op vrijdag 30 oktober geopend. De exposities zijn voor het publiek te bezichtigen met ingang van zaterdag 31 oktober.

Cees Vos
PR museum Oud Soest.