Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Royal Taste CompanyStudio R en M


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Concert 200 jaar Koninkrijk

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 04-11-2013

Concert 200 jaar Koninkrijk

CONCERT GEORGANISEERD DOOR MUSEUM OUD SOEST IN HET KADER VAN DE VIERING VAN 200 JAAR KONINKRIJK.
Op 29 november 2013 organiseert het Museum Oud Soest een concert in het kader van de viering van 200 jaar Koninkrijk. Het concert wordt gehouden in de Petrus en Pauluskerk te Soest.  Op deze avond zal het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps (ROATK) diverse muziekstukken,  speciaal uitgezocht voor deze viering,  ten gehore brengen. Het ROATK heeft in het kader van 65 jaar bevrijding (2010) ook al eens in Soest optredens verzorgd.
Het ROATK is een orkest met een rijke historie. Sinds 15 december 2001 komen de ROATK-leden uit alle winstreken van Nederland en repeteert men iedere drie weken op de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne ’t Harde.
In het kader van de viering van het 325-jarig jubileum van het Wapen der Artillerie in 2002 werd een reünie orkest opgericht met als doelstelling de jubileumactiviteiten op te luisteren met een extra muzikale dimensie.
De eerste jaren staat het ROATK onder leiding van de oud-kapelmeester kap. b.d. Henk van ‘t Veer en aooi b.d. Joop van Wakeren. Gelet op het succes van het jubileumjaar KVA325 is het ROATK na 2002 blijven voortbestaan en is hiervoor een eigen stichting opgericht met als doelstelling: het in stand houden van een Artillerie Trompetterkorps en bevorderen van de band tussen oud-leden van het Artillerie Trompetterkorps. Vanaf 2005 is de leiding in handen van Henk van ’t Veer en tambour-maître Bert van Faassen. Het ROATK verzorgt optredens in zowel binnen als buitenland. 

Aanvang concert op 29 november te 19.30 uur. De Petrus en Pauluskerk  is open vanaf 19.00 uur.

Kaarten
Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar bij het VVV te Soest (tijdens de reguliere openingstijden) en het museum Oud Soest (tijdens de openingstijden zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 17.00 uur)  vanaf 7 november tegen betaling van € 5,-- per kaart. Deze kaart is ook geldig voor een bezoek aan de expositie 200 jaar Koninkrijk met als hoofdthema 200 jaar Oranje Monarchie in het museum Oud Soest. Deze expositie loopt van 30 november 2013 tot en met 30 november 2014. Dus een concert en een bezoek aan een bijzondere expositie voor slechts € 5,-- per persoon. In de pauze tijdens het concert krijgt u van de organisatie een kopje koffie aangeboden.