Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Brandweer SoestDijssel


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

200 jaar Koninkrijk

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 29-08-2012

200 jaar Koninkrijk

Viering 200 jaar Koninkrijk in museum Oud Soest.

OPROEP

In de jaren 1813 – 1815 is het fundament gelegd voor het land dat we in de 200 jaar hebben opgebouwd. Nederland werd een Koninkrijk, met een Grondwet, een Eerste en Tweede Kamer en een positie op het internationale toneel. In Nederland worden gebeurtenissen uit die jaren herdacht en worden de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en democratisch bestel gevierd.

Ook museum Oud Soest grijpt de viering aan om stil te staan bij ons gezamenlijke verleden, heden en toekomst.

Landelijk start de viering op 30 november 2013. Museum Oud Soest zal zich ook aan deze datum vasthouden. Het museum Oud Soest heeft in eerste instantie gekozen voor het thema twee honderd  jaar monarchie. Twee honderd jaar Koninkrijk is uiteraard veel breder dan tweehonderd jaar monarchie. Maar de monarchie is natuurlijk wel een onmisbaar onderdeel van het Koninkrijk. Het is eigenlijk best wel logisch dat het museum Oud Soest wat meer het accent legt op de monarchie. Immers paleis Soestdijk ligt op steenworp afstand van onze gemeente en de relatie van ons vorstenhuis met Soest behoeft ons in ziens geen nadere uitleg.

Het is nog ver weg maar een jaar is zo om. Binnen het museum zijn de eerste stappen gezet voor de organisatie van een zeer brede expositie met betrekking op de viering van twee honderd jaar Koninkrijk met als hoofdthema 200 jaar monarchie. Als onderdeel van de expositie willen wij graag een aantal schilderijen exposeren van de Oranjes (verleden en heden) en de verschillende paleizen. Geen dure stukken uit andere musea ’s maar schilderijen vervaardigt  door hobbyschilders uit Soest en Soesterberg. Ook u willen wij hierbij betrekken.
Indien u het leuk vindt om met ons mee te doen geef u dan op via info@oudsoest.nl of even een telefoontje naar Cees Vos 06-28939510. Gaarne opgeven voor 24 september 2012. Als alle opgaven binnen zijn dan wordt u als hobbyschilder in de maand oktober uitgenodigd voor een informatieavond in het museum Oud Soest om van ons te horen wat nu precies de bedoeling is. Op deze avond zullen wij uitleggen waar onze gedachte met betrekking tot de schilderijen naar uit gaan. Maar misschien heeft u als hobbyschilder zelf nog wel een heel leuk idee. Wij laten ons verrassen.

Overige Ideeën

Mocht u als lezer van dit persbericht een leuk idee hebben wat past binnen het kader van de viering van tweehonderd jaar Koninkrijk of expositie stukken in uw bezit hebben die in het museum Oud Soest tentoongesteld zouden kunnen worden in het kader van deze viering laat het ons dan ook weten. Wij nemen dan met u contact op.

Museum Oud Soest

Cees Vos