Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

DijsselDap Signs


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Expositie BRAM 100

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 27-04-2011

Expositie BRAM 100

Abram Stokhof de Jong, glazenier en monumentaal kunstenaar.

Een expositie ter gelegenheid van herdenking 100e geboortedag over zijn leven en werk en een expositie met werken van zijn leerlingen. In de periode van 14 mei tot en met 9 oktober 2011 zal het museum Oud Soest vele werken van de kunstenaar Abram Stokhof de Jong tentoonstellen in diverse ruimten van het museum Oud Soest.

Op 11 mei 2011 is het 100 jaar geleden dat de kunstenaar Abram Petrus (Abram) Stokhof de Jong te Amsterdam werd geboren. Hij stierf in 1966 in Itali en ligt begraven op de begraafplaats Sint Barbera te Utrecht. Uit een nagelaten en door hem geschreven dagboek blijkt dat hij een moeilijke jeugd heeft gehad. Ondanks de vele problemen in zijn jeugd loopt al een rode draad door het nagelaten dagboek de droom en de wil om een vrij kunstenaar te worden. In de aanloop naar het kunstenaarschap was de laatste fase de opleiding aan de Rijksacademie voor beeldende kunst te Amsterdam, erg belangrijk. In 1935 (hij was toen al 24 jaar) werd hij toegelaten. Zijn leermeesters waren o.a. prof. Bronner en prof. Campendonck.Gedurende de academiejaren kreeg hij ook enkele zelfstandige opdrachten ( o.a. zeven ramen voor een Retraitehuis in Bergen). Na het verlaten van de academie werkte hij enige jaren praktisch op het atelier van de glazenier Trautwein te Haarlem. Dankzij Jan Beerends, een kunstcriticus te Amsterdam, kwam hij in contact met Vok Keysper te Alkmaar die in een toneelgroep Alberdinck Thijnm speelde. Voor die toneelgroep verzorgde Abram de decors en kleding en er ontstond een vriendschap met deze sponsor, die een groot bedrijf had in kaas en comestibles. In 1941 vestigde Abram zich met hulp van Vok Keysper in een oud leegstaand kerkgebouwtje in Soest dat na restauratie de naam kreeg van Het Witte Paard. Het staat aan het Witte Paardestaartstraatje . Tot de komst naar Soest heeft zeker bijgedragen dat Jan Beerends was aangesteld tot directeur van de volkshogeschool Drakenburgh te Baarn en zich daar had gevestigd. In 1941 hield Abram in Soest in zijn nieuwe atelier zijn eerste expositie.
 
Stijl en aard van de kunstwerken.

Abram was een kunstenaar die meerdere facetten van de beeldende kunst beheerste. Zo maakte hij niet alleen glas-in-loodramen, maar ook mozaiekwerk en muurschilderingen. De uitgevoerde werken waren zowel van religieuze als profane aard. Hoewel Abram Stokhof de Jong geleidelijk aan een eigen stijl ontwikkelde en zich daarbij wat losmaakte van de academische leermeesters kan zijn stijl niet los worden gezien van de kunststromingen die in de eerste helft van de twintigste eeuw in Europa ontstonden. Het expressionisme was zo'n stroming, waarbij de kunstenaar, onder andere als reactie op het Impressionisme, niet zozeer de werkelijkheid wilde weergeven zoals die door de kunstenaar werd gezien, maar vooral zijn innerlijke gevoelens, ideeën en spanningen ten aanzien van die werkelijkheid wilde uitdrukken. Stokhof de Jong sloot naar geest en opvatting haast volkomen aan bij de Limburgse school, onder wie deze kunstenaar in Charles Eyck en Henri Jonas grootmeesters erkende. Stokhof de Jong was boven de grote rivieren een belangrijke vertegenwoordiger van deze Limburgse school. In de latere fase van zijn leven is ook de kunstenaar Stokhof de Jong wat meer gaan experimenteren. Het is ondoenlijk om alle werken van Stokhof de Jong hier op te sommen Een aantal willen we hier echter noemen.
 
Bekende werken van Abram zijn:

1943: Ramen r.k. Mariakerk te Soestdijk (inmiddels geen kerkgebouw meer). De ramen zijn nu geplaatst in het nieuwe parochiecentrum van de Petrus en Pauluskerk te Soest. 1944: Wandschildering op baksteen, 120 m2 in de r.k. Heilige Familiekerk te Soest-Zuid (architect Starmans) voorstellende de Lijdende-, Strijdende en Zegevierende Kerk. 1946: Ramen r.k. Heilige Familiekerk te Soest-Zuid. Twee ramen r.k. Mariakerk te Soestdijk, later hele kerk. Raam politiebureau Soest (thans permanent in het museum Oud Soest).
1958: Raam gas en elektrabedrijf te Hilversum, gemeente architect.
1961: Ramen Martinuskerk (periode 1961- 1965) te Hoogland (Amersfoort).
1962: Ramen in het Farmaceutisch Laboratorium van de Universiteit van Utrecht, 1966: Ramen Sint Suitbertuskerk, te Stokkum (eerste ramen in 1948)

Het vorenstaande is slechts een kleine opsomming van de werken van Abram Stokhof de Jong. De schatting is dat hij minimaal in 90 verschillende plaatsen in Nederland werken heeft afgeleverd in scholen, in bedrijven en in kerken en kloosters. Stokhof de Jong was ook actief als docent op de academies voor beeldende kunst in Breda en Utrecht. Een aparte expositie zal dan ook zijn gewijd aan het werk van een aantal van zijn leerlingen. Het gaat om werk van de kunstenaars Ruuf de Caluwe, Paul Bartels, Bertine Janse-Vorstenbosch, Harry Stallenberg, Harry van de Wee, Teo ter Vooren (overleden), Jan Vermaat, Joseph Wouters, Alex Luiges, Nico Rypkema en Rien Goen. In de maand juni 2011 zal in de expositiezaal van Artishock ( dat zijn de buren van Museum Oud Soest) ook een expositie te zien zijn van werken van Abram Stokhof de Jong.

In 1948 richtte Abram Stokhof de Jong in Soest de volksuniversiteit op. 10 jaar lang was hij actief als directeur en groot animator.

De expositie in het museum Oud Soest zal op 13 mei 2011 om 16.00 uur worden geopend door de burgemeester van Soest, de heer A. Noordergraaf. De exposities in het museum zijn in het museum te zien van 14 mei 2011 tot en met 25 september 2011.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de heer F.J.M. (Frans) Stokhof de Jong, architect-kunstenaar en zoon van Abram, die de expositie heeft ingericht en de afgelopen jaren veel werk van zijn vader heeft opgespoord en gedocumenteerd. Zijn telefoonnummer is 035-6090833.

Stichting Oud Soest (Museum Oud Soest)

C.J.(Cees) Vos Voorzitter stichting Oud Soest en Public Relations.

 

PDF Poster BRAM 100, Museum Oud Soest
Voorkant
- Achterkant

Voor de foto's van de opening

Gedicht Abram Stokhof de Jong Mei 2011 (PDF)