Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

DijsselBrandweer Soest


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Historische Vereniging wint cultuurprijs 2010

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 31-01-2011

Historische Vereniging wint cultuurprijs 2010

Historische Vereniging Soest-Soesterberg wint Cultuurprijs 2010.

Op vrijdag 28 januari 2011 was het dan zover. Bestuur en enkele leden van de historische vereniging togen naar de raadszaal van het gemeentehuis in Soest om te gaan horen wie nu uiteindelijk de cultuurprijs van de gemeente Soest 2011 had gewonnen. Voor de in/uitgang van het gemeentehuis had het Gilde van Soest een ware erehaag geformeerd om alle genomineerden en gasten op een passende wijze te begroeten. Immers het Gilde moest deze avond mede organiseren daar zij verleden jaar zowel de cultuurprijs als de publieksprijs hadden gewonnen. Traditie is dan dat je het jaar daarop in de jury plaats neemt maar ook een deel van de avond invult.

Voor de elfde keer.

Dit jaar werd voor de elfde keer de cultuurprijs uitgereikt. Dit jaar door de wethouder van Cultuur, mevrouw Coppes, in de raadszaal van het gemeentehuis. Dit jaar geen publieksprijs doordat het beleid met betrekking tot het uitreiken van een publieksprijs gewijzigd was. In 2012 zal er een soort van aanmoedigingsprijs uitgereikt gaan worden en in 2013 weer de cultuurprijs. Althans dat is de bedoeling. De jury van de Cultuurprijs, waaronder vertegenwoordigers van het museum Oud Soest en de Kunstroute Soest (winnaars 2009) heeft, in opdracht van het gemeentebestuur, drie kandidaten genomineerd en daarna een winnaar voorgedragen voor de Cultuurprijs 2010.

Bevorderen culturele klimaat.

Om het culturele klimaat in Soest te bevorderen wordt jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders de Cultuurprijs Soest uitgereikt aan een persoon of instelling die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de cultuur of het culturele leven in Soest. Dit jaar waren de genomineerden Soestvrijstaal, JJ & de Bietelettes en de Historische Vereniging Soest/Soesterberg. Drie zeer serieuze kanshebbers.

Uit het juryrapport:

In een tijd waarin alles steeds vluchtiger en sneller lijkt te gaan zoeken mensen een zeker houvast en de bevestiging van hun identiteit in het verleden, in de geschiedenis. Het boek dat het afgelopen jaar door de Historische Vereniging Soest is uitgegeven over Soest in de 17e en 18e eeuw, geschreven door Gerard Derks en Mieke Heurneman, speelt in op die behoefte, maar ook de levensverhalen van oudere Soesters over hun leven in de vorige eeuw (waaronder ook de ervaringen in oorlogstijd), die via internet te beluisteren zijn. Ze hebben ook een educatief karakter in het kader van het geschiedenisonderwijs. De Cultuurprijs Soest bestaat uit een glasplastiek van de Amsterdamse kunstenaar Bert Grottjohan en een bedrag van 1.500,00 euro.

De glasplastiek zal een mooi plaatsje krijgen in de hal van het museum Oud Soest. De 1.500,00 euro zal nog even apart gezet worden. Hier zal tzt een goede bestemming voor gevonden worden. De HVS heeft nog veel plannen voor de toekomst.