Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Ben BeckerKostencheck


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Drie nieuwe exposities in museum Oud Soest

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 01-02-2010

Drie nieuwe exposities in museum Oud Soest

( Vervoer in Oud Soest - Kunstenares Edmee Wiggers - Utrechtse Tentwagen)

In een bomvolle zaal gaf Cees Vos op 5 februari 2010 rond 16.00 uur het startsein voor een zeer geanimeerde openingsbijeenkomst in het museum Oud Soest. Als speciale gasten werden door hem welkom geheten burgemeester A. Noordergaaf, wethouder A.F.M. Krijger, de algemeen directeur van de RABO bank Soest-Baarn-Emnes Drs G.R. Honing RA, diverse raadsleden en de noeste vrijwilligers die velen uren aan de Utrechtse tentwagen hadden gewerkt.

Vrijwilligers bedankt.

Na een kort welkomstwoord gaf hij het woord aan de heer W. de Kam die nog eens liet blijken dat hij vol lof was over hetgeen wat de vrijwilligers in het museum de afgelopen maanden weer hadden klaargespeeld. Zo noemde hij onder andere de nieuwe toegang tot het depot, de herinrichting van de winkel, de praktisch voltooide herinrichting van de religie afdeling en het museum pronkstuk de Utrechtse tentwagen. Daarnaast belichtte hij de nieuwe tentoonstelling van de kunstenares Edmee Wiggers. Abstracte kunst, in de vorm van schilderijen, die thans de wanden van de grote zaal en de gang op de 1e verdieping sieren. Deze expositie draagt de naam "Mijn Binnenwereld". Edmee werkt zonder een vooropgezet plan en is nog steeds op zoek naar vrijheid, los van oude patronen en zoveel mogelijk vanuit haar zelf. Daarnaast ging de Kam in op de foto tentoonstelling, ondersteund door tal van miniaturen, "Vervoer in Oud Soest" van Jos Keja. Een expositie van vervoer met paard en wagen tot aan moderne vrachtauto's. Op de vele foto's zijn tal van oude Soester vervoersbedrijven te zien. Sommige bedrijven die op de foto's te zien zijn zie je nog steeds, haast dagelijks, door Soest rijden omdat ze nog steeds in Soest gevestigd zijn. In de expositie zaal van het museum op de 1e verdieping dus weer eens een stukje nostalgie. Na de speech van de heer De Kam gaf Cees Vos burgemeester A. Noordergraaf het woord. In zijn speech onderstreepte de burgemeester onder andere nog eens het belang van het museum. Met zijn woorden liet hij ook duidelijk richting de vrijwilligers merken dat hij bewondering had voor al het werk wat zij binnen het museum oppakten en tot stand brachten.

Openen en onthullen.

Na de speeches ging Cees Vos wat dieper in op hetgeen wat nog te gebeuren stond namelijk de opening van de tentoonstelling van Edmee Wiggers door haar zuster Irene Wiggers, de onthulling van de "Utrechtse tentwagen" door de burgemeester en de opening van de tentoonstelling "Vervoer in Oud Soest" ook door de burgemeester. Voordat de diverse handelingen verricht gingen worden had Cees Vos nog een verrassing voor een grote groep aanwezigen.

De eerste koetskrant van het museum Oud Soest.

De heren Meerts en Kruiswijk hadden het plan opgevat om over de gehele restauratie van de Utrechtse Tentwagen een koetskrant uit te brengen. Drukkerij ESED, de huisdrukker van het museum Oud Soest, onder aanvoering van de directeuren Chris Alkema en Jeffrey Pijl vonden dit een goed plan en wilde de krant wel in sponsoring voor hun rekening nemen. Vol trots kon Cees Vos het 1e exemplaar van de koetskrant dan ook uitreiken aan de burgemeester. De 2e krant werd door hem uitgereikt aan de heer Honing van de RABO bank Soest-Baarn-Eemnes. Immers het museum Oud Soest heeft vanuit het stimuleringsfonds van de RABO bank een fors bedrag ontvangen om de Utrechtse tentwagen geheel opnieuw te bekleden. Cees Vos liet alle aanwezigen nog eens weten hoe belangrijk deze financiële ondersteuning is geweest voor het welslagen van de restauratie van het rijtuig. RABO bank grote klasse. Het 3e exemplaar van de koetskrant werd uitgereikt aan de voorzitter van het museum de heer W. de Kam. Daarnaast was het de beurt aan de burgemeester om een aantal kranten uit te reiken aan diegenen die zeer nauw betrokken geweest zijn bij de restauratie van het rijtuig.

We noemen ze maar eens even: Ton Tijhuis (restaureren, schuren en lakken), Theo v.d. Dijssel (alle voorkomende restauratie werkzaamheden), Jean Meerts (projectleider en allerlei klusjes aan het rijtuig), Ben Kuijer (alles wat maar gedaan moest worden), Wout van 't Klooster (biezentrekken), Ton Alders (aflakken), Toon Wortel (lamoen vernieuwen, ornamentje maken en houten wielkruis vervangen) en Henk Hagen (spuitwerk). Ook werd aan mevrouw Boeren een krant uitgereikt die zij in ontvangst nam namens haar echtgenoot Ries Boeren. Ries Boeren heeft vele uren aan de Utrechtse Tentwagen gewerkt. Hij heeft vooral de restauratie van veel houtwerk voor zijn rekening genomen. Door zijn plotselinge overlijden kon hij helaas de Utrechtse Tentwagen niet meer afzien. Tot slot werden nog kranten uitgereikt aan Rudy van Essen van Rudys Design die de koets op een voortreffelijke wijze heeft gestoffeerd - voor de eerste keer een koets gestoffeerd zo liet hij nog even gauw weten - en de heer Henri v.d. Dijssel, van de firma Dijssel aan de Lange Brinkweg, die een ruimte ter beschikking had gesteld om de grote klus te klaren, maar ook vooral voor de vele kopjes koffie die bij hem in de kantine waren genoten tijdens het werkoverleg van de rijtuig herstellers. Tot slot werd een krant uitgereikt aan de heer Gert Hartman broer van de overleden heer Wim Hartman uit wiens nalatenschap het museum de Utrechtse Tentwagen had verkregen. Na het uitreiken van de kranten opende Inge Wiggers de tentoonstelling van haar zus in de grote zaal.

Na deze opening op naar de hal van het museum waar burgemeester Noordergraaf geassisteerd door Ben Kuijer en wethouder Krijger de Utrechtse Tentwagen ontdeed van groene gordijnen en lakens waarin hij verpakt zat. Al ras zat de burgemeester op de bok en fungeerde wethouder Krijger even als paard tussen de bomen van het lamoen. In de hal van het museum was een foto opgehangen die gemaakt was in de maand augustus 2008, de maand waarin de Tentwagen was opgehaald. Op deze foto staat de Tentwagen afgebeeld in de staat waarin hij was opgehaald. Het verschil valt in korte bewoordingen niet te beschrijven. Moet gewoon gezien worden.

Na de onthulling van de Utrechtse Tentwagen toog onze burgemeester naar de 1e verdieping en openende aldaar door het doorknippen van een lint de tentoonstelling "Vervoer in Oud Soest  Deze tentoonstelling sluit perfect aan op de tentoongestelde Utrechtse Tentwagen. Alle gasten kregen ruim de gelegenheid om de nieuwe exposities en de inhoud van het museum te bekijken. Hier werd ook dankbaar gebruik van gemaakt. De middag werd afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje. Bij het verlaten van het museum mochten alle gasten een koetskrant meenemen. De laatste gasten vertrokken zo rond 18.30 uur. Museum Oud Soest kan zonder meer terugkijken op een geweldige middag.

De tentoonstellingen, inclusief de Utrechtse Tentwagen, zijn te zien tot en met 14 april in museum Oud Soest, gevestigd aan de Steenhoffstraat 46, te Soest. Het museum is geopend op de woensdagmiddag, de zaterdagmiddag en de zondagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur. Groepen kunnen eigenlijk altijd wel terecht maar dan even op afspraak. Zie ook www.oudsoest.nl Voor de eerste 100 bezoekers liggen er in de hal van het museum gratis koetskranten klaar. In deze koetskrant is naast de historie van de Utrechtse Tentwagen ook beschreven hoe de restauratie door de vrijwilligers is opgepakt. Museum Oud Soest.

Voor de koetskrant.

Klik hier voor de PDF.