Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Ben BeckerHaringparty Soest Baarn


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Insinger, J.H.O (1-1-1919)

Terug naar overzicht

Geïnterviewd doorWim de Kam op 4-5-2001
AdresHuize Pijnenburg Baarn
GeborenHuize Pijnenburg,Biltseweg Baarn
Beroepdiplomaat


Track 1Herinnering aan bezoek aan Duitsland in de jaren dertig met Nederlandse Christelijke Studentenbond naar kamp. Feest meegemaakt van Hitlerjugend. Aardige meid ontmoet. Ontmoeting werd minder aardig toen door een of andere jeugdleider gevraagd werd naar mening van vader over Hitler, want toen duidelijk gemaakt dat vader niet gecharmeerd was van Hitler.

Audiospoor wordt geladen...
Track 10 (md2 - 2)Contacten met Luns en Schmelzer. Ambassadeur in Spanje. Franco (die ouwe bibber) nog gekend. Was wel dictator maar niet te vergelijken met Hitler. Vervolgens goede contacten met de Spaanse koning Juan Carlos.
Insinger in beginsel voorstander van republiek. "We hebben het nu getroffen met onze koningin, maar je zult maar zoín flapdrol hebben als Willem V was"

Audiospoor wordt geladen...
Track 11 (md2 - 3)Landgoed Pijnenburg. Stukje historie. Insingerschool en de kapel worden genoemd. Herinnering aan viering 900 jarig bestaan van Soest in 1929.
"Geloof maakt mensen gelukkig" . Visie op de betekenis van religie. Relativering adeldom, maar ook "goede geestelijke bagage"

Audiospoor wordt geladen...
Track 12 (md2 - 4)Herinnering aan Wieksloot en sociale structuur van bewoners. Respect voor "het gajus" van de stropers.

Audiospoor wordt geladen...
Track 13 (md2 - 5)Beschrijving van landgoed. Gebied tussen paleis en Pijnenburg heet Brandenburg maar daar in het Sterrenbos. Familiearchief?

Audiospoor wordt geladen...
Track 14 (md2 - 6)Rentmeester Wilhelm in dienst bij vader en bij hem. Was vroeger leider van kampeercentrum. Woonde op Hoefslag. Moest zorgen voor pachtinning bij boeren. Vader had conflict met boeren. Lag vanwege de Pachtwet ook overhoop met overheid. "Je moet 4-dimensionaal denken, en dat kon vader niet". Toegepaste bedrijfspsychologie en filosofie.

Audiospoor wordt geladen...
Track 15 (md2 - 7)Liefde voor landgoed en de bomen. Tegenwoordig stelt landgoed (333 ha) niet veel meer voor. Was vroeger ongeveer 1000 ha.
Geschiedenis familie:
Overgrootvader- weth. Van Aí dam, lid eerste kamer, ijveraard voor Noordzeekanaal.
Grootvader leed aan t.b.c. diverse broers van grootvader gestorven. (waren teringlijders). Kwam door koe op Charlottehoeve die besmet was.
Grootvader was bankier.
Vader- argonoom- uitsluitend beheerder landgoed. Door spoorwegongeluk in 1918 bij Weesp was hij gehandicapt geraakt.
Na de oorlog heeft Insinger interesse getoond voor burgemeestersambt van Baarn. Daarover gesprek gevoerd met CdK van Lynden die hem zeer geschikt achtte voor dit ambt maar ook duidelijk maakt dat dit vanwege belangen nooit in Baarn zou kunnen.

Audiospoor wordt geladen...
Track 2Studententijd in Utrecht. Geprotesteerd tegen verbod aan professoren van joodse afkomst om les te geven. Geweigerd om loyaliteitsverklaring te tekenen. Ondergedoken in Betuwe. Overigens in het begin een kroegtijger.

Audiospoor wordt geladen...
Track 3Uitbreken van de oorlog. Lag thuis op Pijnenburg met griep op bed. Verhaal over ingekwartierde officier Jansen. Overigens keken in het begin de Nederlanders rijen dik in Utrecht naar de moffen als ze marcheerden. Had kamer bij mevr. De Greef op het Neude.

Audiospoor wordt geladen...
Track 4Verhaal over studentenverzet o.a. via het blad. De voorzitter van de redactie Nico Bloembergen werd gearresteerd. Bij protest daartegen zelf hardhandig aangepakt bij Sicherheitsdienst op Maliebaan.

Audiospoor wordt geladen...
Track 5Studentenbladen. Er kwam o.a. een nummer uit op 10 mei . Insinger schreef daarin onder de schuilnaam JHOI.Literaire aanleg (o.a. gedicht van Heine). Herinnering aan professoren en repetitoren. Slaagde met de hakken over de sloot want was een beetje lui.

Audiospoor wordt geladen...
Track 6Na kandidaatsexamen 1 jaar niets gedaan(kroeg gelopen). Verzet tegen lustrumviering door het corps. Scriptie geschreven over industriŽle eigendom. Eerste baantje was bij familiebank Insinger te Amsterdam. Had een perskaart van ANP en ging gratis daar naar de bisocoop in plaats van naar de bank. Daarna prive-secretaris van burgemeester van Zeist, mr. Visser. In die hoedanigheid joden geholpen bij onderduiken.

Audiospoor wordt geladen...
Track 7Verhaal over optreden van vader Insinger bij Charlottehoeve om executies te voorkomen. Na de oorlog gesolliciteerd en benoemd als burgemeester van Wijhe. Herinnering aan gesprek met CdK baron Voorst tot Voorst en gesprek met minister Beel. Benoeming niet aanvaard want tegelijkertijd mogelijkheid om in dienst te treden bij ministerie van buitenlandse zaken voor diplomatieke opleiding.

Audiospoor wordt geladen...
Track 8Eerste standplaats was Kopenhagen (3 jaar). Daarna aantal jaren chef van het bureau Midden-Oosten op het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag. Gepleit voor meer evenwicht in Nederlandse politiek (was te veel gericht op belangen van Israel). In 1952 naar Perzie. Daar rol van klokkenluider gespeeld ten opzichte van gezant Schrikke (vreselijke man, antisemiet), die ook ontslagen is.

Audiospoor wordt geladen...
Track 9 (md2 - 1)Na PerziŽ eerst groot verlof om orde op aken te stellen op Pijnenburg na overlijden vader in 1951. Daarna ruim 5 jaar naar Parijs als, tweede en vervolgens eerste secretaris van de ambassaderaad. Heeft Mendes France goed gekend.
Daarna naar Canberra in Australie. Midden in aanraking met Nieuw Guineaproblematiek. Vervolgens 4 jaar hoofd van de economische afdeling in Bonn. Daarna bijna 3 jaar bij de NAVO in Parijs en vooral Brussel.
Vervolgens inspecteur en later chef van de buitenlandse dienst op het ministerie in Den Haag.

Audiospoor wordt geladen...