Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

't VaarderhoogtRETO


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Expositie Guus Kruis, Uilenwerkgroep en werkgroep Raven

Expositie Guus Kruis, Uilenwerkgroep en werkgroep Raven

Nieuwe wisselexposities in museum Soest van 11 februari tot en met 7 mei 2023.

Kunstenares Guus Kruis.

Uilen en raven, mysterieus en bijzonder 

Er zijn schilderijen te zien van Guus Kruis en er is veel achtergrondinformatie over de raven en de uilen, samengesteld door de Ravenwerkgroep Nederland en Uilenwerkgroep Soest  

Enkele jaren geleden zag Guus vlak bij haar huis in Soestduinen  twee raven vliegen en hoorde ze het voor hen zo kenmerkende geluid. 

Guus raakte gefascineerd door deze prachtige vogels. Ze is over de raven gaan lezen en heeft het afgelopen jaar geprobeerd vast te leggen hoe mooi, slim en ook verschillend ze zijn. 

Daarnaast hoorde ze ‘s nachts regelmatig de roep van een bosuil;  Mysterieus en bijzonder. 
In de schilderijen heeft Guus de verschillende uilen die in Soest voorkomen op hun eigen manier proberen vast te leggen. 

Om ook de bezoekers van de tentoonstelling de kans te geven deze dieren beter te leren kennen heeft ze contact gezocht met de Ravenwerkgroep Nederland en de Uilenwerkgroep Soest. Ze is heel blij dat zij, met al hun kennis, aan deze tentoonstelling wilden meewerken” 

Introductie Ravenwerkgroep Nederland: 

De Ravenwerkgroep Nederland doet onderzoek naar het vóórkomen, verspreiding, gedrag en ecologie van deze fantastische vogel in Nederland. Ook geven we lezingen en publiceren info over het wel en wee van de raaf in ons land via diverse media. Hiermee willen we de kennis over en de bescherming van deze bijzondere soort bevorderen waardoor de raaf in Nederland een algemene, graag geziene vogel wordt

Zie ook: www.ravenwerkgroep.nl 

 

 

Introductie Uilenwerkgroep Soest, onderdeel van IVN Eemland 

Doordat natuurlijke broedplaatsen wegvallen, helpen wij de uilen aan een broedplaats. 
Door op goede locaties nestkasten op te hangen helpen we de populatie op peil te houden of zelfs te laten groeien. 
Eind maart, begin april starten we met controles op aanwezigheid van ouderdieren, dan wel eieren. We beginnen met de bosuilen, daarna de steenuilen en als laatste de kerkuilen. 
De controles worden in goed overleg met de kasteigenaren gepland. Alle uilen worden gewogen, gemeten en geringd. 
De 83 kasten die in Soest hangen worden schoongemaakt of gerenoveerd. Oude of kapotte kasten worden vervangen en nieuwe kasten bijgeplaatst. 

Uilenwerkgroepsoest.17@gmail.com 
www.ivn.nl/afdeling/eemland 

Klik hier voor het filmpje van de expositie over de uilen

Klik hier voor het filmpje van de expositie over de Raven

Klik hier voor het filmpje van de expositie van Guus Kruis

Zie ook www.museumsoest.nl