Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Catering CentraalStudio R en M


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Club van 100 museum Soest

Binnen de gemeente Soest is een waardevol Historisch museum gevestigd. Naast de historie van de gemeente Soest wordt er zeer regelamatig geexposeerd door Soester en Soesterbergse kunstenaars.  Zowel hobbymatige als profesionals krijgen de gelegeheid om hun kunstwerken in museum Soest te laten zien. Dit museum wordt volledig gerund door vrijwilligers. De laatste jaren zijn er binnen het museum veel aanpassingen gedaan. De collectie is uitgebreid en enkele zalen zijn opgeknapt. Daarnaast zijn er in drie zalen nieuwe beeldschermen geplaatst en is de geluidsinstallatie van de grote zaal door het gehele museum uitgebreid. Deze extra aanpassingen konden worden gedaan door giften en door sponsoring.

Ook voor de toekomst willen de vrijwilligers het museum voor u in stand en levendig houden. Onder andere voor wat betreft de cultuurhistorie van Soest en Soesterberg is het belangrijk dat het museum voor de toekomst ook kan worden geëxploiteerd en onderhouden (binnenzijde van het gebouw) kan worden. Qua kosten denk hierbij o.a. dan aan gas en Electra, huur van het gebouw, onderhoud brandalarminstallatie, intern onderhoud, het realiseren van tentoonstellingen en het initiëren van activiteiten die rechtstreeks c.q. zijdelings te maken hebben met de historie van Soest en Soesterberg. U zult begrijpen hier zijn de benodigde financiën voor nodig.

Om enerzijds de exploitatie rond te krijgen en anderzijds om diverse projecten te realiseren is besloten een club van 100 op te richten.
Wat doet de club van 100 voor u?

  • Als lid van de “club van 100” krijgt u een naamplaatje in de hal van het museum;
  • Als lid van de “club van 100” krijgt u een naamsvermelding op de website van het museum: www.museumsoest.nl;
  • Als lid van de “club van 100” krijgt u een uitnodiging voor de jaarlijkse kerstborrel in het museum;
  • Als lid van de “club van 100” krijgt u gratis toegang tot het museum voor het gehele gezin;

Wat kost dit ?
Als lid van de club van 100 betaalt u € 100,-- per jaar. In de maand februari van het nieuwe jaar ontvangt u van de penningmeester van de stichting Oud Soest een brief met het verzoek om die € 100,-- over te maken op de bankrekening van de Stichting Vrienden van het museum Soest.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar en wordt stilzwijgend verlengd met één jaar. Opzeggen kan tot één maand voor de stilzwijgende verlenging.

Hoe wordt u lid ?
U kunt lid worden door het inschrijfformulier te downloaden, in te vullen en te sturen naar:
Museum Soest, Steenhoffstraat 46, 3764 BM Soest.

Wilt u meer weten over het museum en de club van 100
Neem dan contact op met C.J.(Cees) Vos, telefoon 06-28939510.

De stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) beogende instelling.
(Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur. Voor verdere informatie en voorwaarden over schenkingen aan ANBI’s verwijzen wij u naar www.ANBI.nl of naar het bestuur van de Stichting Oud Soest).

 Lid van de “Club van 100” zijn:

1 Jan van Steen, Elektrotechniek
2 L.P. Kuijpers- van Dijk
3 H.M. Kuijpers- de Rie
4 P. Kuijpers
5 Remco de Hiep, RETO Internetburo
6 W.P. de Kam
7 W.A. van Amerongen
8 Hilda en René van Rooij
9 A. Maijoor
10 Van Zal Camper en Caravan herstel
11 Karina Wijnen
 12 Fam. Den Otter
 13 L. Peters - Dekker
 14 Fred en Toos Engberink
 15 Grand Café De Lindenhof
 16 J.J. Meerts
 17 J.E.J. Hilhorst
 18 T. Stanton
 19 Catering Centraal
 20 R.W. de Boer
 21 Dijssel B.V.
 22 Familie Stanton (Foxboro)
 23 J.A. Smeeing beheer BV
 24 H.B.J.H.M. Kraanen
 25 Beton Ballon Technology Uyland
 26 Fam Soors d ' Ancona
27 C.J. Vos
28 A. Strumpel, Steentotaal.
29 A. Pluim
30 G. Bade van de Weerd
 31 P.R. West
 32 J.A. Smeeing
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100