Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Dap SignsStudio R en M


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Archeologie

Archeologie

In deze rubriek worden de archeologische vondsten c.q. onderzoeken van Soest getoond. Deze publicaties kunt u terugvinden in de vaste exposities in museum Soest. We zijn gestart met de afgraving van de Staringlaan. De vondsten van Bleijendal, Mariënburg en Het Hoge Huys volgen nog. 

Op de foto ziet u onze archeoloog Drs. M.L. (Milo) Verhamme | Regio-archeoloog | Gemeente Amersfoort van het. Centrum voor Archeologie. Milo werkt onder andere ook voor de gemeente Soest. Hij ondersteunt museum Soest m.b.t. archeologische zaken de gemeente Soest betreffende. Het museum bestuur is Milo zeer erkentelijk voor zijn ondersteuning.