Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Etech SoestStudio R en M


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Openingstijden Museum Soest

Openingstijden Museum Soest

Bereikbaarheid Museum Soest.

Adres Museum Soest          :     Steenhoffstraat 46

Postcode en plaats              :    3764 BM Soest

Telefoon                                 :    035-6023878 (bij afwezigheid inspreken op antwoord apparaat).

Openingstijden Museum Soest.

Zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 17.00 uur

In de periode van 1 april tot en met 31 oktober is het museum ook open op de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Zowel de eerste als de tweede kerstdag zijn we dicht. Oorzaak is eigenlijk dat er tijdens de kerstdagen geen belangstelling is. Groepen kunnen evt op 2e kerstdag wel terecht maar dan op verzoek. 

(voor feestdagen eerst even de website www.museumsoest.nl  raadplegen of even telefonisch contact opnemen met het museum).

Groepen kunnen op afspraak iedere dag terecht. Tel: 035-6023878.

Toegangsprijzen bezoek Museum Soest.

Bezoekers tot en met 12 jaar               € 1,00

Bezoekers 13 jaar en ouder                 € 5,--

Entree en rondleiding                           € 6,00

Mede gezien de lage toegangsprijzen voor het museum Soest is de museumjaarkaart in het museum Soest niet geldig. Om de museum jaarkaart te kunnen voeren moet je als museum lid zijn van de museumvereniging en ingeschreven staan in het museumregister. De museumjaarkaart is tegenwoordig gekoppeld aan een dergelijk lidmaatschap c.q. een dergelijke inschrijving.

Voor groepen wordt buiten de officiële openingstijden minimaal € 50,-- in rekening gebracht. Voorbeeld: 7 personen = € 50,--. 12 personen is 12 x € 5,-- = € 60,00, 15 personen is 15 x € 5,-- = € 75,00 enz, enz.

Arrangementen.

In het museum kan ook een kop koffie en/of thee worden genuttigd. De kosten hiervan bedragen € 1,00. per kopje. Catering kan ook door het museum verzorgd worden. Prijzen op afspraak.

Groepen:

Rondleiding met 1x koffie/thee met cake          € 7,50
Rondleiding met 2x koffie/thee met petit four    € 10,--
Rondleiding met 2x koffie/thee met gebak        € 11,00

Het museum beschikt over diverse toiletten waaronder ook een toilet wat zeer toegankelijk is voor personen die rolstoelgebonden zijn. Ook bezit het museum een lift. Middels deze lift kunnen bezoekers die gebruik maken van een rolstoel c.q. scootmobiel zowel de 1e als de 2e verdieping van het museum bereiken. In het museum is voor vrij gebruik ook een rolstoel aanwezig.