Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Dijssel't Vaarderhoogt


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Bestuur Stichting Oud Soest

Bestuur Stichting Oud Soest (incl. museum)

Voorzitter

C.J.Vos
cees.vos@oudsoest.nl
035-6021008
06-28939510

Secretaris

K.G. Nieswaag-Chotkan
kieran.nieswaag@oudsoest.nl

Penningmeester
P. Kuijpers

Bestuurslid 2e penningmeester.

J. Bosland
joke.bosland@oudsoest.nl 
035-6022498
06-36001915


Bestuurslid (juridische zaken)

E.L.C. Soors d'Ancona-de Groot