Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Ben BeckerBrouwer Systeem Plafonds


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Openingstijden Museum Soest

Openingstijden Museum Soest

IN VERBAND MET HET VERLENGEN VAN DE LOCKDOWN IS HET MUSEUM SOEST TOT MET 19 april (ZOALS HET ER NU NAAR UITZIET) GESLOTEN. WE VINDEN HET ERG JAMMER MAAR HET IS NIET ANDERS.

In verband met de coronamaatregelen heeft het museum Soest voor  bezoekers een protocol vastgesteld.

CORONAMAATREGELEN !

- Heeft u of een inwonend gezinslid gezondheidsklachten (verkoudheid, hoesten en/of koorts)? Dan kunnen we u helaas niet toelaten  

- Houd afstand: <-   1,5 meter  ->      

- Bij binnenkomst svp handen ontsmetten

- Geëxposeerde items svp niet aanraken  (ook info telefoons ed niet gebruiken)

- Voor gebruik lift eerst gastvrouw/gastheer raadplegen

- Toiletten zijn niet toegankelijk

- Geen contante betaling. We hebben hier wel een oplossing voor.  

- RESERVEREN VERPLICHT. Bij het reserveren zullen aan u enkele gezondsheidsvragen worden gesteld. 

- VOOR RESERVEREN BEL 06-36001915 (Buiten de openingstijden. Dit heeft onze voorkeur)

- VOOR RESERVEREN BEL 035-6023878 (Tijdens de openingstijden. Alleen toelating als er plaats is. Vol is Vol,  max 30 bezoekers)

Aanvulling m.b.t. Mondkapjes:

Het museum bestuur is blij dat er ondanks de maatregelen nog steeds veel bezoekers naar het museum komen.

Er is één aanvulling op de maatregelen. Het museum neemt het dringende advies van het kabinet over m.b.t. het dragen van een mondkapje. Vanaf heden is het dragen van een mondkapje voor zowel de bezoekers als de vrijwilligers verplicht. Dit doen wij ter bescherming van u als bezoeker en van onze vrijwilligers. Zonder onze vriwjilligers en al hun extra inzet in deze tijd zouden wij niet open kunnen zijn. 

Tegen betaling van € 1,00 is in het museum een mondkapje te verkrijgen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven in het museum geen mondkapje te dragen.

Wij hopen op uw medewerking.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Bestuur Stichting Oud Soest (museum Soest) wenst u een fijn bezoek!

DOWNLOAD HIER DE CORONAMAATREGELEN

Bereikbaarheid Museum Soest.

Adres Museum Soest          :     Steenhoffstraat 46

Postcode en plaats              :    3764 BM Soest

Telefoon                                 :  035-6023878 (bij afwezigheid inspreken op antwoord apparaat).

Openingstijden Museum Soest.

Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 17.00 uur

Door de afgekondigde maatregelen kunnen voorlopig geen groepen worden ontvangen c.q. rondgeleid. 

Verhuur van ruimten is tot verruiming van de maatregelen niet mogelijk.

Toegangsprijzen bezoek Museum Soest.

Bezoekers tot en met 12 jaar               € 1,00

Bezoekers 13 jaar en ouder                 € 5,--

Mede gezien de lage toegangsprijzen voor het museum Soest is de museumjaarkaart in het museum Soest niet geldig. 

Voor info bel Cees Vos 06-28939510 of Joke Bosland 06-36001915