Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Catering CentraalHaringparty Soest Baarn


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Open Monumentendagen

Open Monumentendagen

Open Monumentendagen op 11 en 12 september.

Thema: ‘Mijn Monument is jouw Monument’

Programmaoverzicht.

Oude kerk, Torenstraat 1, 3764 CK Soest.

Oude kerk Soest met opening om 11.00 uur (Welkomstwoord Cees Vos, openingswoord door wethouder H. Dijkhuizen. Tussendoor orgelspel en optreden klein ensemble van de Bachschool). Bezichtiging kerk en de kerktuin ‘De hof van Lof’

Opgave om bij de opening aanwezig te zijn is gezien de coronaregels verplicht. Maximaal kunnen er 40 bezoekers bij de opening aanwezig zijn. U kunt zich opgeven bij Betty Blankenstein per e mail:

betty_blankenstein@hotmail.com

11 september van 11.00 uur tot 17.00 uur.

12 september van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Fatih Camii Moskee, Verbindingsweg 2, 3762 EB Soest.

Moskee aan de Verbindingsweg/Koningsweg. Open Huis met verhaal over ontstaan van de moskee eind jaren 70 vorige eeuw en ook na veel overleg een echte  moskee. Hapje bij binnenkomst ook.

11 september van 12.00 uur tot 17.00 uur.

12 september van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Museum Soest, Steenhoffstraat 46, 3764 BM Soest.

Museum Soest. Open Huis.

Lezing Historische Vereniging Soest-Soesterberg met als thema Gemeentehuizen gemeente Soest sinds 1815. Lezing 11 september vanaf 16.00 uur en 12 september vanaf 14.00 uur. Aanmelden via site www.hvsoest.nl.

11 september van 11.00 uur tot 17.00 uur.

12 september van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Historische collecties aan het Zeisterspoor 8, 3769 AP Soesterberg.

Drie gebouwen met korpsverzamelingen aan het Zeisterspoor. Open Huis en bezichtiging van de korpsverzamelingen.

11 september van 11.00 uur tot 17.00 uur.

12 september van 12.00 uur tot 17.00 uur

Stations Soestdijk, Soest en Soest Zuid.

Stations Soestdijk, Soest en Soest Zuid. Voor Station Soestdijk bezichtiging binnen alleen op zaterdag 11 september. De stations Soest en Soest Zuid zijn op beide dagen niet binnen te bezichtigen.

11 september van 11.00 uur tot 17.00 uur (alleen station Soestdijk)

Molen De Windhond, Molenweg 30, 3764 TA Soest.

Molen De Windhond. Bezichtiging met uitleg door de molenaar vanaf de stelling.

11 september van 11.00 uur tot 17.00 uur.

12 september van 12.00 uur tot 17.00 uur

Carolus Borromeuskerk, Rademakerstraat 159, 3769 LB Soesterberg.

Carolus Borromeuskerk (zie programma voor de lezing op 11 september en het concert en lezing op 12 september).

11 september van 14.00 uur tot 17.00 uur.

12 september van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Uitgelicht

De Fatih Camii Moskee

Bij monumenten denkt men vaak aan heel oude gebouwen en andere ‘meesterwerken’. Maar het thema Open Monumenten Dagen 2021 is ‘ Mijn monument is jouw monument’. Dat is meer persoonlijk. Hoeft dus niet eeuwenoud te zijn. En dan komt de Fatih Camii-moskee in beeld. In 2013 in gebruik genomen op de huidige locatie. Maar er is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan voordat onze medebewoners met Turkse achtergrond hun eigen gebedshuis hadden. 

In de jaren 60/70 vorige eeuw kwamen veel mensen van ‘buiten’ naar ons land om te werken. Met een eigen ‘godsdienst’. Maar geen ruimte om bij elkaar te komen. Dus eind jaren 70 initiatief om te komen tot een eigen moskee. Die werd opgericht in 1980. Maar een gebouw? Dat werd zoeken. Men kon starten in een oude school aan de Middelwijkstraat. Niet lang, die moest voor woningbouw gesloopt worden. Dus de moskee maar weer naar een andere oude school, aan  de Parallelweg. Maar ook daar moest gebouwd worden. Dat werd jaren overleg met de gemeente. Het resultaat van het overleg was wel dat er in  2009 een nieuwe locatie kwam. Overleg kan lang duren als het over bouwen gaat. Toch eindelijk een mooi resultaat. Op 28 september 2013 werd aan de Vrijheidsweg/Verbindingsweg de moskee met een bijzondere  architectuur gerealiseerd en geopend. Met een minaret van 25 meter hoog. Met uiteraard een religieuze ruimte. Maar ook ruimte voor samenkomen, een ontmoetingsplek. Om sociale en culturele activiteiten te ontplooien.

De Open Monumenten Dagen zijn te rekenen tot sociale en culturele ontmoetingen. Dus de moskee is open voor iedereen. Om te praten over samenleven en respect. Beter laat dan nooit, want in 2020 had de moskee een 40-jarig jubileum kunnen vieren. Dus nu met de Open Monumenten Dagen 2021 tijd om terug te kijken en vooruit.

Historisch café in het museum met gebruik van de Gildezaal.

Historisch Café over Soester gemeentehuizen sinds 1815

De Historische Vereniging Soest/Soesterberg organiseert in samenwerking met museum Soest tijdens de Open Monumentendagen 2021 een Historische Café met als thema de gemeentehuizen in Soest in de periode vanaf 1815 en wel op zaterdag 11 september vanaf 16.00 uur en op zondag 12 september vanaf 14.00 uur. Het Historisch Café wordt gehouden in Museum Soest/Gildehuis en wordt verzorgd door René van Hal..

Reserveren is gezien de beperkte capaciteit nodig en kan via de site www.hvsoest.nl.

De gemeentesecretarie is gedurende de meer dan 200 jaar gevestigd geweest op diverse plaatsen in de gemeente. De groeiende omvang van raad en ambtenaren maakte verhuizen verschillende keren noodzakelijk. Ook werden panden uitgebreid en werden functies elders ondergebracht in dependances. Discussies over nieuwbouw en verbouwingen konden soms jaren duren, zoals ook nu al weer enige tijd gediscussieerd wordt over het Dalweggebied en de rol en functie van het gemeentehuis daarin. Natuurlijk staan we ook stil bij de rol die een burgemeester daarin gespeeld heeft. Er valt veel over te vertellen.

Programma 11 en 12 september 2021 in en rond de St. Carolus Borromeüskerk, Soesterberg

In en rond deze mooie bakstenen kerk, ontworpen door architect Henri C.M. van Beers (1890-1964) en ingewijd in 1953, is een bijzonder programma ontwikkeld:

Bezichtiging van de kerk. Er zijn gastheren en -vrouwen om u welkom te heten en eventuele vragen te beantwoorden; informatiepanelen vertellen u over de historie van deze kerk en over de riten en vieringen die mensen hier samenbrengen. Deze panelen nodigen uit tot reflectie en dialoog. U kunt een kaarsje opsteken,  uw intentie opschrijven in het intentieboek of zomaar tot rust komen in een mooie sacrale ruimte. Ook kinderen zijn welkom.

Tentoonstelling. U kunt voorwerpen bekijken, die bij deze riten en vieringen worden gebruikt, zoals de speciale kleding van de priester. Uitleg is beschikbaar.

Concert: orgelmuziek met begeleiding door een fluitiste. De uitvoerenden zijn Jan Schuring, orgel, en Astrid Sparrenboom.

 Lezing over het naast de kerk gelegen kerkhof. De heer Arie van Engelen, die al vele jaren samen met enkele vrijwilligers zorgdraagt voor het onderhoud van dit kerkhof, zal iets vertellen over de opvallende verscheidenheid aan grafmonumenten en het onderhoud ervan. Ook hoort u iets over de diversiteit van degenen die hier hun laatste rustplaats hebben gevonden: pastoors, leden van de familie Bosch van Drakestein, Franse militairen en vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog, bewoners van Beukbergen en een brede categorie ‘overigen’ die zich met deze parochie of het kerkhof verbonden voelen.

Bezoek aan het kerkhof (op loopafstand) en zelf de grote verscheidenheid aan graven en grafkunst gaan zien.  Dit kerkhof, toegewijd aan O.L. Vrouwe, is in 1838 gesticht. De grond is geschonken door de familie Bosch van Drakestein, die hier ook enkele monumentale graven heeft. De Frans militairen, die hier zijn begraven, zijn tijdens hun repatriëring uit Duitse krijgsgevangenschap in 1919 in Nederland aan de Spaanse griep overleden. De overige Fransen, die hier hun laatste rustplaats hebben gevonden, zijn vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog.  

De lezing en het concert beginnen op vaste tijden.

Tijdspad:

Zaterdag 11 september: 14.00 – 17.00 uur:

Vrije inloop

Lezing: 14.30 – 15.00 uur

Zondag 12 september, aansluitend op de viering van 10.30 uur: 12.00 – 16.00 uur:

Vrije inloop

Concert: 12.00 – 13.30 uur

Lezing: 14.30 – 15.00 uur

Adres St. Carolus Borromeüskerk, Rademakerstraat 159, 3769 LB Soesterberg, ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Historische Collecties Logistieke Dienst.

Naast het Nationaal Militair Museum is Soesterberg nog een militair museum rijk. Op zaterdag 11 en zondag 12 september openen de Historische Collecties van het Dienstvak Logistiek haar deuren voor het publiek. Deze collecties (Bevoorrading en Transport, Technische Troepen en Militaire Administratie) maken deel uit van de Koninklijke Landmacht en zijn gevestigd aan Het Zeisterspoor 8 in Soesterberg.

Bij de Landmacht spreekt men niet van een museum, maar van een historische collectie. De Historische Collecties Logistieke Dienst hebben als doel de bezoekers te informeren over de geschiedenis, de organisatie en de werkwijze van de diverse eenheden en diensten van deze logistieke eenheden. In een keur aan foto’s, uitrustingsstukken, voertuigen en kleding tonen deze collecties nagenoeg alles wat te maken heeft met de verzorging, bevoorrading en onderhoud van de Landmacht. Ook kunt u een kijkje nemen in de vele tentoongestelde voertuigen en de mobiele satelliet keuken welke nog in Afghanistan zijn dienst bewezen heeft.

Naast deze collectie is er tijdens de Open Monumentendagen nog veel meer te beleven op Kamp Soesterberg, zo zal de re-anacmentgroep van 41 Dienstplicht Koude Oorlog (DKO) demonstraties verzorgen. Diverse voertuigen worden tentoongesteld, er wordt een bivak en een Geneeskundige Hulppost ingericht en soldaten lopen patrouilles over het Museumpark. Ook kunt een militaire onderhoudsgroep bezoeken en de enige echte militaire erwtensoep proeven uit de militaire veldkeuken. Voor de jongeren onder ons is een leuke speurtocht uitgezet.

Tijdens dit museumweekend zijn in diverse winkeltjes tegen een geringe vergoeding artikelen te koop, zoals kleding, uniformen, tegeltjes, uitrustingsstukken, schildjes en nog veel meer. In de kantine of bij mooi weer kunt u op het terras van ‘De Palmpit’ even uitrusten onder genot van een gratis kopje koffie/thee.

CORONAMAATREGELEN

Op de locaties worden de corona regels gehanteerd zoals ze op 11 en 12 september van kracht zijn. Denk hierbij aan de gezondsheidscheck, handen ontsmetten bij binnenkomst, 1,5 meter afstand houden en tijdens lezingen, presentaties  of muziekuitvoeringen gebruik maken van vaste aangewezen zitplaats. Ook zal er een registratie plaatsvinden van de bezoekers conform door de overheid gestelde regels. Voor reserveren historisch café zie www.hvsoest.nl.

Het totale programma is te downloaden vanaf de sites: www.museumsoest.nl, www.hvsoest.nl en www.uitinsoest.nl

coronaregels maximaal 40 personen aanwezig zijn. Wilt u bij de opening aanwezig zijn dan kunt u zich opgeven bij betty_blankenstein@hotmail.com.

Informatie over het comité en de organisatie van de Open Monumentendagen kan verkregen worden bij Cees Vos,  cees.vos@oudsoest.nl of 06-28939510.