Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Uit in Soest en Soesterberg

Brouwer Systeem PlafondsRETO


Volg ons op Facebook:
Facebook

Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Museum Soest

Museum Soest

Het museum Soest is gevestigd in een voormalig klooster wat de naam droeg "Huize St Jozef". De inwijding van "Huize St Jozef" vond plaats op 15 september 1868. Het museum Soest is ondergebracht in een stichting die de naam draagt "Stichting Oud Soest". De stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de Gemeente Soest (Soest en Soesterberg). De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

a. het organiseren van permanente tentoonstellingen of periodieke tentoonstellingen van oude gebruiksvoorwerpen en alle andere zaken, welke verband houden met de geschiedenis van Soest en Soesterberg;

b. het stimuleren van het onderzoek van de geschiedenis van Soest en Soesterberg;.

c. het oprichten en in stand houden van een vereniging van belangstellenden in de geschiedenis van Soest en Soesterberg;

d. alle andere wettige middelen, welke voor de verwezenlijking van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

In het museum zijn vaste exposities ondergebracht zoals bijvoorbeeld een stijlkamer, een wagenmakerij, het kerkelijk leven in Soest en Soesterberg, vele oude ambachten, een schoolklasje, een winkeltje, schoolplaten-prenten en geïllustreerde boeken van de wel bekende heer Isings en niet te vergeten het spreukenhuisje. Daarnaast zijn er in het museum nog eens vele gebruiksvoorwerpen te bewonderen die we alleen nog maar kennen uit grootmoeders tijd. Het museum geeft een duidelijk beeld van werken en wonen in Soest en Soesterberg. Naast de vaste exposities zijn er regelmatig wissel exposities te bewonderen. De wissel exposities hebben steeds een eigen thema. Soiester kunstenaars worden het hele jaar door in de gelegenheid gesteld om te komen exposeren in het museum Soest. Hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt.

De benedengang van het museum is geheel ingericht met de historie van Soest-Soesterberg. Op diverse panelen wordt de geschiedenis van Soest en Soesterberg in hoofdlijnen uiteen gezet. Dit is een vaste expositie. Soest is ontstaan in 1028. Soest en Soesterberg bezitten een rijke geschiedenis die het zien en lezen meer dan waard is. Deze expositie wordt ondersteund door diverse filmpjes.

De verschillende exposities zijn te bezichtigen zowel op de begane grond als op de 1e en 2e verdieping van het gebouw.

Het museum wordt geheel gerund door vrijwilligers. Sommige vrijwilligers zijn al meer dan 25 jaar aan het museum verbonden. Het museum is steeds op zoek naar enthousiaste mensen die er iets voor voelen om het museum op enigerlei wijze te ondersteunen zodat de cultuurhistorie van de gemeente Soest behouden kan blijven. U kunt het museum op verschillende manieren ondersteunen. Te weten:

Door:

Vriend/vriendin te worden van de Stichting Vrienden van het Museum (zie onder Vrienden Museum Oud Soest op deze site).
Sponsor te worden;
Vrijwilliger te worden;
Het museum op een andere manier te steunen dan vermeld (eigen idee).
Uw interesse kunt u kenbaar maken door het invullen van het contactformulier op deze website of door het insturen van de coupon die u kunt downloaden (PDF bestand). De coupon kunt u insturen naar Steenhoffstraat 46, 3764 BM Soest.

Coupon: klik hier

Bankrekening: Stichting Oud Soest (museum)
IBAN: NL82 RABO 0359 9085 43
BIC: RABONL2U