Stichting Oud Soest
035-602 38 78
info@museumsoest.nl

Het museum beschikt naast de zalen met de vaste exposities ook een zaal die gebruikt wordt voor wisselexposities.
Lees verder

Royal Taste CompanyTop's Edelgebak


Stichting Oud Soest (museum) is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Museum Soest

Museum Soest

Wij heten u van harte welkom op de website van het 'Museum Soest'. Het zal even wennen zijn maar per 1 mei 2015 is de naam van het museum gewijzigd in 'Museum Soest' . Het woordfje 'Oud' hebben we er dus tussenuit gehaald. UIteraad blijft het museum de cultuur historie/cultureel erfgoed van de gemeente Soest herbergen, onderhouden en behouden. Wij veranderen daar niets aan. Het museum biedt meer dan alleen Oud Soest. Daarom hebben we in ons nieuwe logo opgenomen de woorden 'Historie en Wisselexposities'. Dit frisse logo is voor ons ontworpen door studio R + M te Soest. Met wisselexposities bedoelen we onder andere de exposities van kunstenaars, wonende in onze mooie gemeente, in het museum Soest. Deze exposities zijn hedendaags en richten zich mede op de toekomst. Het museum biedt al enkele jaren de Soester Kunstenaars de ruimte en gelegenheid om hun werken in het musuem te exposeren.

Het 'Museum Soest' is en blijft statuair ondergebracht in de Stichting Oud Soest. Daar verandert niets aan. Naast de stichting Oud Soest kennen we ook nog de vrienden van het museum. Ook  biedt het museum huisvesting aan de Historische Vereniging Soest/Soesterberg. Het gebouw waarin de organisaties gehuisvest zijn is overigens een gebouw met een grote historische waarde (zie ook het onderwerp "Geschiedenis" op deze site). Het museum staat borg voor het behouden en levendig houden van het culturele erfgoed van Soest en Soesterberg.

Een groot aantal vrijwilligers is dagelijks, wekelijks of maandelijks bezig het museum levendig te houden. We hebben getracht de site voor u als bezoeker zo eenvoudig mogelijk te houden.

Het museum heeft  in 2008 de publiekscultuurprijs van de gemeente Soest gewonnen.

Wij wensen u heel veel lees- en kijk plezier.

Middels het contactformulier op deze site kunt u ons benaderen met uw eventuele vragen c.q. aanvullingen.

Namens het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Oud Soest (museum Soest

C.J. (Cees) Vos
Voorzitter Stichting Oud Soest.

Klik hier om de folder te downloaden (tzt verschijnt er ook een nieuwe folder).

Het laatste nieuws
Eemsnoerkaart
Publicatiedatum: 03-08-2015
De Eemsnoerkaart is nu verkrijgbaar bij de VVV-kantoren in Amersfoort, Leusden, Spakenburg en Huizen, bij het Toeristisch Informatiepunt Vorstelijk Baarn, de bibliotheek in Eemnes in het leescafé,  en bij museum Soest. Op de diverse punten kunt u ook genieten van onder andere een kopje koffie. Deze kaart is vooral geschikt voor fietsers die de Eem en de beide oevers van deze interessante...

Lees het complete artikel


Opgraving Staringlaan
Publicatiedatum: 23-07-2015
Komende september is het dan eindelijk zover! De archeologische opgraving aan de Staringlaan gaat beginnen. In augustus worden de laatste voorbereidingen getroffen: er worden hekken geplaatst om het opgravingsterrein en enkele bomen en struiken worden gekapt. Vanaf half september tot uiterlijk januari 2016 gaat het archeologisch onderzoeksbedrijf BAAC uit ’s-Hertogenbosch de archeologische resten die...

Lees het complete artikel


Museum Oud Soest wordt Museum Soest
Publicatiedatum: 08-05-2015
Museum Oud Soest wordt Museum Soest. Vanaf heden heten wij u van harte welkom in het 'Museum Soest'. Het zal even wennen zijn maar deze maand wordt de nieuwe naam van het museum in Soest geleidelijk ingevoerd. Per 1 mei 2015 zijn we hier mee begonnen. De naam van het museum is gewijzigd in 'Museum Soest'. Het woordje 'Oud' hebben we er dus tussenuit gehaald. Uiteraard blijft het...

Lees het complete artikel